Κοινότητα ΑΒΕΚΤ 5.6

30 χρόνια το ΕΚΤ συνεργάζεται στενά με τις βιβλιοθήκες για το ΑΒΕΚΤ

Το ΑΒΕΚΤ αναπτύσσεται διαρκώς από το ΕΚΤ, από το 1986. Μέχρι σήμερα περισσότερες από 2.670 βιβλιοθήκες έχουν προμηθευτεί εκδόσεις του ΑΒΕΚΤ που έχουν τεθεί σε διάθεση (ΑΒΕΚΤ 4.00, 5.00, 5.5, 5.501, 5.6). Την έκδοση ΑΒΕΚΤ 5.5 και 5.6 έχουν προμηθευτεί 875 βιβλιοθήκες με 80 παραρτήματα.

Αν είστε χρήστης του ΑΒΕΚΤ 5.6 και χρειάζεστε σχετική ενημέρωση επισκεφθείτε τον ιστότοπο abekt.gr