Κοινότητα

Ένας χώρος για την κοινότητα των Βιβλιοθηκών σύντομα κοντά σας....

H κοινότητα των Βιβλιοθηκών απαρτίζεται από το προσωπικό και τους χρήστες τους και είναι μια δραστήρια κοινότητα η οποία αποτελεί βασικό τμήμα του δικτύου ελληνικών οργανισμών γνώσης και πληροφόρησης. Πρόκειται για ένα άτυπο, προς το παρόν, δίκτυο στην Ελλάδα με ενεργή παρουσία και δράση. Σε αυτό, εντάσσονται οργανισμοί που εξ ορισμού διαχειρίζονται τη γνώση και το περιεχόμενο και κύριος ρόλος τους είναι να διοχετεύουν τη γνώση στην κοινότητα που εξυπηρετούν και να τη διασυνδέουν με την ανάπτυξη, την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα. Το δίκτυο αποτελείται από οργανισμούς όπως ΑΕΙ/ΤΕΙ, Ερευνητικά Κέντρα, Ακαδημαϊκές, Ειδικές, Δημόσιες και Δημοτικές Βιβλιοθήκες και φυσικά την Εθνική Βιβλιοθήκη.

Σήμερα, περισσότερό από ποτέ, όλες οι βιβλιοθήκες, ειδικές, ακαδημαϊκές, δημόσιες, δημοτικές, σχολικές, καλούνται να είναι δραστήριες ώστε να προβάλλουν το πληροφοριακό και εκπαιδευτικό προφίλ τους. Λειτουργούν σε ένα σύνθετο, πολυπολιτισμικό περιβάλλον συνεχούς αύξησης των πληροφοριών, ανάπτυξης των τεχνολογικών μέσων επικοινωνίας και έντονης απαίτησης για επιτυχημένη πρόσβαση στην πληροφόρηση. Είναι το αποτελεσματικότερο μέσο, με την μεγαλύτερη διείσδυση, για την ανάπτυξη δεξιοτήτων έρευνας, τη δια βίου μάθηση και εκπαίδευση, την τοπική κοινωνία και τη διευρυμένη ανάπτυξη δεξιοτήτων πολυγραμματισμού, για τη σχολική κοινότητα. Στόχος άμεσης ανάγκης είναι να αξιοποιηθούν οι βιβλιοθήκες στην ανάπτυξη περιφερειακών, αποκεντρωμένων υποδομών και δεξιοτήτων για ευρύτερη πρόσβαση σε οργανωμένο και αξιολογημένο ψηφιακό περιεχόμενο, το οποίο θα καλύπτει τις καθημερινές επαγγελματικές, κοινωνικές και προσωπικές ανάγκες των κοινοτήτων χρηστών που εξυπηρετούν.

Ήδη σχεδιάζουμε ένα ανοικτό διαδικτυακό χώρο μέσω του οποίου θα μπορείτε να συμμετέχετε σε συζητήσεις που αφορούν τις βιβλιοθήκες και τις υπηρεσίες τους καθορίζοντας το σχεδιασμό, την ανάπτυξη συνεργατικών δράσεων (διαδανεισμός, ανάπτυξη συνεργατικού καταλόγου κ.λπ.) και την ανάπτυξη διευρυμένων υπηρεσιών προς τις κοινότητες χρηστών που εξυπηρετούν οι βιβλιοθήκες.

Εδώ, στο χώρο αυτό, σύντομα θα παρουσιάζουμε πληροφορίες και ενημέρωση για την κοινότητα των βιβλιοθηκών αλλά για την ανάπτυξη του openABEKT. Στο μεταξύ, μπορείτε να δείτε παρακάτω τι σχεδιάζουμε άμεσα για το openABEKT. Μη διστάσετε να μας στείλετε στο abekt@ekt.gr τα σχόλιά σας, τις ανάγκες σας αλλά και τυχόν προτάσεις που έχετε για νέες λειτουργίες ή υπηρεσίες του openABEKT.


  Μελλοντικές εξελίξεις στον Κατάλογο

 • Επανάχρηση Έγκριτων Εγγραφών π.χ. ΕΒΕ, ΒΙΒΛΙΟΝΕΤ, ΣΚΒΔ κ.λπ.
 • Dublicate: δημιουργία αντιγράφου εγγραφής από άλλη εφαρμογή openABEKT ή άλλο κατάλογο σε Z39.50
 • Αντικατάσταση εγγραφών:
  • authorities: αρχικά θα γίνεται για το ίδιο tag εγγραφών. Στο μέλλον ανεξαρτήτως tag και τύπου εγγραφής (xyz)
  • bibliographic
 • Συγχώνευση εγγραφών: προαπαιτούμενο είναι να ενσωματωθούν λειτουργίες validation
 • Λειτουργία αυτόματης μεταφοράς holdings από μία εγγραφή σε μία άλλη, ή από μία εφαρμογή openABEKT σε μία άλλη
 • Υλοποίηση name/title
 • Ενσωμάτωση και ενημέρωση βασικών κατηγοριών ταξινομικών συστημάτων (frascati, DDC)
 • Διαχείριση οντοτήτων βιβλιογραφικών παραπομπών
 • Περισσότερες Βασικές Φόρμες
 • Πιλοτική υλοποίηση δράσεων συνεργατικής ανάπτυξης καταλόγου


  Μελλοντικές εξελίξεις στην Ανακάλυψη

 • Δημοσίευση ανοικτών διασυνδεμένων δεδομένων (rdf, oai, BIBFRAME, κ.λπ.)
 • FRBRisation καταλόγου
 • Οπτικοποίηση δεδομένων (σε χάρτη, σημασιολογικά τα authorities, χρονολόγιο, σχέσεις πόρων κ.λπ.)
 • Ενσωμάτωση 1000 κατηγοριών του Dewey
 • Παρουσίαση όλων των πεδίων στην πλήρη εμφάνιση εγγραφών (βιβλιογραφικών και καθιερωμένων αποδόσεων)
 • Δημιουργία βιβλιογραφικής αναφοράς εγγραφής σε διάφορες μορφές  πχ. APA, Harvard κ.ά.(citation style)
 • Διαμοιρασμός Εγγραφών
 • Ταξινόμηση αποτελεσμάτων αναζήτησης


  Μελλοντικές εξελίξεις στις Ροές & Λειτουργίες

 • Μαζικές λειτουργίες σε αντίτυπα
 • Μαζικές αλλαγές στα μέλη
 • Ενεργοποίηση διαδικτυακής εγγραφής Μέλους για χρήση από όσες βιβλιοθήκες επιθυμεί το μέλος
 • Δυνατότητα στα μέλη να διαχειρίζονται διαδικτυακά το λογαριασμό και τα στοιχεία τους
 • Προσωποποιημένες συστάσεις και ενημερώσεις ανάλογα με τις προτιμήσεις των μελών (SDI)
 • Πιλοτική υλοποίηση Υπηρεσίας Διαδανεισμού
 • Εμπλουτισμός στατιστικών με ενιαίες κατηγορίες
 • Οπτικοποίηση βασικών στατιστικών με δυναμικά γραφήματα
 • Αυτοματοποιημένες αναφορές και στατιστικά στοιχεία για Μέλη, Συναλλαγές και Περιεχόμενο


Άλλες σύγχρονες τάσεις και διευρυμένες υπηρεσίες που εντάσσονται στο σχεδιασμό μας

 • Διεθνής προβολή ελληνικού περιεχομένου και βιβλιοθηκών, μέσω συσσωρευτών περιεχομένου όπως η Europeana και μηχανών αναζήτησης.
 • Δημοσίευση Ανοικτών Δεδομένων
 • Crowd-sourcing και Επιστήμη των πολιτών (Citizen Science)
 • Επανάχρηση προτυποιημένων εγγραφών
 • Κοινωνικά Δίκτυα
 • Εκπαιδευτικές Δράσεις
 • Συμμόρφωση με το Πρόγραμμα Δι@ύγειας, δηλαδή το νόμο 3867/2010, ο οποίος ζητά διαφάνεια και ανοικτότητα από φορείς που χρηματοδοτούνται με δημόσια χρηματοδότηση