Επικοινωνία

Επικοινωνια

 

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να επικοινωνήσετε μαζί μας, να καταθέσετε τα σχόλια και τις προτάσεις σας. Πιο ειδικά, απευθυνθείτε στα επιμέρους Κέντρα Υποστήριξης Χρηστών του ΕΚΤ για αιτήματα σας σχετικά με θέματα που αφορούν Επιστημονική Πληροφόρηση, το Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών, το ΑΒΕΚΤ, τη συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα και την αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων.

- See more at: http://www.ekt.gr/el/contact#sthash.T3vr8jBi.dpuf

Επικοινωνια

 

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να επικοινωνήσετε μαζί μας, να καταθέσετε τα σχόλια και τις προτάσεις σας. Πιο ειδικά, απευθυνθείτε στα επιμέρους Κέντρα Υποστήριξης Χρηστών του ΕΚΤ για αιτήματα σας σχετικά με θέματα που αφορούν Επιστημονική Πληροφόρηση, το Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών, το ΑΒΕΚΤ, τη συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα και την αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων.

- See more at: http://www.ekt.gr/el/contact#sthash.T3vr8jBi.dpuf

Επικοινωνια

 

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να επικοινωνήσετε μαζί μας, να καταθέσετε τα σχόλια και τις προτάσεις σας. Πιο ειδικά, απευθυνθείτε στα επιμέρους Κέντρα Υποστήριξης Χρηστών του ΕΚΤ για αιτήματα σας σχετικά με θέματα που αφορούν Επιστημονική Πληροφόρηση, το Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών, το ΑΒΕΚΤ, τη συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα και την αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων.

- See more at: http://www.ekt.gr/el/contact#sthash.T3vr8jBi.dpuf

Επικοινωνια

 

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να επικοινωνήσετε μαζί μας, να καταθέσετε τα σχόλια και τις προτάσεις σας. Πιο ειδικά, απευθυνθείτε στα επιμέρους Κέντρα Υποστήριξης Χρηστών του ΕΚΤ για αιτήματα σας σχετικά με θέματα που αφορούν Επιστημονική Πληροφόρηση, το Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών, το ΑΒΕΚΤ, τη συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα και την αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων.

- See more at: http://www.ekt.gr/el/contact#sthash.T3vr8jBi.dpuf

Επικοινωνια

 

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να επικοινωνήσετε μαζί μας, να καταθέσετε τα σχόλια και τις προτάσεις σας. Πιο ειδικά, απευθυνθείτε στα επιμέρους Κέντρα Υποστήριξης Χρηστών του ΕΚΤ για αιτήματα σας σχετικά με θέματα που αφορούν Επιστημονική Πληροφόρηση, το Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών, το ΑΒΕΚΤ, τη συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα και την αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων.

- See more at: http://www.ekt.gr/el/contact#sthash.T3vr8jBi.dpuf

Επικοινωνια

 

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να επικοινωνήσετε μαζί μας, να καταθέσετε τα σχόλια και τις προτάσεις σας. Πιο ειδικά, απευθυνθείτε στα επιμέρους Κέντρα Υποστήριξης Χρηστών του ΕΚΤ για αιτήματα σας σχετικά με θέματα που αφορούν Επιστημονική Πληροφόρηση, το Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών, το ΑΒΕΚΤ, τη συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα και την αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων.

- See more at: http://www.ekt.gr/el/contact#sthash.T3vr8jBi.dpuf

Επικοινωνια

 

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να επικοινωνήσετε μαζί μας, να καταθέσετε τα σχόλια και τις προτάσεις σας. Πιο ειδικά, απευθυνθείτε στα επιμέρους Κέντρα Υποστήριξης Χρηστών του ΕΚΤ για αιτήματα σας σχετικά με θέματα που αφορούν Επιστημονική Πληροφόρηση, το Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών, το ΑΒΕΚΤ, τη συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα και την αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων.

- See more at: http://www.ekt.gr/el/contact#sthash.T3vr8jBi.dpuf

Αν είστε ήδη χρήστης της Υπηρεσίας openABEKT, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω του eHelpdesk.

Αν ενδιαφέρεστε να λάβετε εγγράφως μία προσφορά για την Υπηρεσία openABEKT, παρακαλούμε να συμπληρώσετε τη Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Διαφορετικά, για να επικοινωνήσετε μαζί μας ή για να καταθέσετε τα σχόλια και τις προτάσεις σας για το openABEKT, μπορείτε να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα ή να στείλετε e-mail στη διεύθυνση abekt@ekt.gr.

Η ταχυδρομική μας διεύθυνση είναι Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου | Μονάδα Εθνικών Υποδομών Περιεχομένου και Υπηρεσιών σε Φορείς | Ζεφύρου 56  17564 Παλαιό Φάληρο.

Για να επικοινωνήσετε με το ΕΚΤ για οποιοδήποτε άλλο θέμα, πατήστε εδώ.

- See more at: http://www.ekt.gr/el/contact#sthash.T3vr8jBi.dpuf

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ | ΕΙΕ

  • δ: Βασιλέως Κωνσταντίνου 48, 11635 Αθήνα
  • τ: 210 7273900
  • f: 210 7246824
  • e: ekt@ekt.gr
  • www.ekt.gr
- See more at: http://www.ekt.gr/el/contact#sthash.T3vr8jBi.dpuf
Πιο ειδικά, απευθυνθείτε στα επιμέρους Κέντρα Υποστήριξης Χρηστών του ΕΚΤ για αιτήματα σας σχετικά με θέματα που αφορούν - See more at: http://www.ekt.gr/el/contact#sthash.T3vr8jBi.dpuf
Πιο ειδικά, απευθυνθείτε στα επιμέρους Κέντρα Υποστήριξης Χρηστών του ΕΚΤ για αιτήματα σας σχετικά με θέματα που αφορούν - See more at: http://www.ekt.gr/el/contact#sthash.T3vr8jBi.dpuf