Συντελεστές openABEKT

Η Υπηρεσία openABEKT αναπτύσσεται και υποστηρίζεται με τη συνεργασία των:

 • Μονάδα Ανάπτυξης ABEKT:
  Γιώργος Σταύρου, Υπεύθυνος
  Παναγιώτης Κονταξής, Πληροφορικός
  Σπήλιος Σιδηρόπουλος, Πληροφορικός
  Βασίλης Αλεξόπουλος, Τεχνικός

 • Μονάδα Υπηρεσιών ΑΒΕΚΤ:
  Ελένη Αγγελίδη, Υπεύθυνη
  Μάρα Κουνάδη, Επιστήμονας της Πληροφόρησης

 • Μονάδα Τεκμηρίωσης:
  Νίκος Βασιλογαμβράκης, Επιστήμονας της Πληροφόρησης
  Αλεξία Παναγοπούλου, Επιστήμονας της Πληροφόρησης
  Παρασκευάς Καμάτσος, Επιστήμονας της Πληροφόρησης
  Κατερίνα Μπάρτζη, Επιστήμονας της Πληροφόρησης
  Έλενα Λαγούδη, Επιστήμονας της Πληροφόρησης

 • Μονάδα Συστημάτων & Δικτύων του ΕΚΤ:
  Μανώλης Μεγαλοοικονόμου, Μηχανικός Η/Υ & Πληροφορικής
  Μιχαήλ Άγγελος Σίμος, Μηχανικός Η/Υ & Πληροφορικής
  Γιώργος Ζαχαριάδης, Μηχανικός Η/Υ & Πληροφορικής

 • Μονάδα Εκδόσεων & Δικτυακών Τόπων:
  Μαργαρίτης Προέδρου, Υπεύθυνος
  Βασίλης Ντουμάνης, Γραφίστας
  Δήμητρα Πελεκάνου, Γραφίστρια


 

Ο δικτυακός τόπος openabekt.gr αναπτύχθηκε με τη συνεργασία των:

 • Οργάνωση & Επιμέλεια Περιεχομένου: Μονάδα Υπηρεσιών ΑΒΕΚΤ

 • Κείμενα: Μονάδα Τεκμηρίωσης

 • UI/UX Σχεδιασμός: Βασίλης Ντουμάνης, Μονάδα Εκδόσεων & Δικτυακών Τόπων

 • Ανάπτυξη διαδικτυακού περιβάλλοντος: Ιωάννης Ξυδιάς, Μονάδα Ανάπτυξης Εφαρμογών Λογισμικού

 • Φωτογραφίες: Γιάννης Βουλγαράκης


Ο δικτυακός τόπος openabekt.gr ενημερώνεται από τη Μονάδα Υπηρεσιών ΑΒΕΚΤ και τη Μονάδα Τεκμηρίωσης, ενώ υποστηρίζεται από το Τμήμα Ηλεκτρονικών Υποδομών & Πληροφοριακών Συστημάτων και το Τμήμα Δημοσιότητας και Επικοινωνίας του ΕΚΤ.