Συντελεστές openABEKT

Η Υπηρεσία openABEKT αναπτύσσεται και υποστηρίζεται με τη συνεργασία των:

 • Μονάδα Ανάπτυξης ABEKT

 • Γιώργος Σταύρου, Υπεύθυνος

 • Λάζαρος Λαζαρίδης, Μηχανικός Λογισμικού

 • Παναγιώτης Κονταξής, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Υπολογιστών

 • Σπήλιος Ζιδρόπουλος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Υπολογιστών

 • Βασίλης Αλεξόπουλος, Τεχνικός

 • Μονάδα Υπηρεσιών ΑΒΕΚΤ

 • Ελένη Αγγελίδη, Υπεύθυνη

 • Μάρα Κουνάδη, Επιστήμονας της Πληροφόρησης

 • Μονάδα Τεκμηρίωσης

 • Νίκος Βασιλογαμβράκης, Επιστήμονας της Πληροφόρησης

 • Αλεξία Παναγοπούλου, Επιστήμονας της Πληροφόρησης

 • Παρασκευάς Καμάτσος, Επιστήμονας της Πληροφόρησης

 • Κατερίνα Μπάρτζη, Επιστήμονας της Πληροφόρησης

 • Έλενα Λαγούδη, Επιστήμονας της Πληροφόρησης

 • Μονάδα Συστημάτων & Δικτύων του ΕΚΤ:

 • Μανώλης Μεγαλοοικονόμου, Μηχανικός Η/Υ & Πληροφορικής

 • Μιχαήλ Άγγελος Σίμος, Μηχανικός Η/Υ & Πληροφορικής

 • Γιώργος Ζαχαριάδης, Μηχανικός Η/Υ & Πληροφορικής

 • Μονάδα Εκδόσεων & Δικτυακών Τόπων:

 • Μαργαρίτης Προέδρου, Υπεύθυνος

 • Βασίλης Ντουμάνης, Γραφίστας

 • Δήμητρα Πελεκάνου, Γραφίστρια


 

Ο δικτυακός τόπος openabekt.gr αναπτύχθηκε με τη συνεργασία των:

 • Οργάνωση & Επιμέλεια Περιεχομένου: Μονάδα Υπηρεσιών ΑΒΕΚΤ

 • Κείμενα: Μονάδα Τεκμηρίωσης

 • UI/UX Σχεδιασμός: Βασίλης Ντουμάνης, Μονάδα Εκδόσεων & Δικτυακών Τόπων

 • Ανάπτυξη διαδικτυακού περιβάλλοντος: Ιωάννης Ξυδιάς, Μονάδα Ανάπτυξης Εφαρμογών Λογισμικού

 • Φωτογραφίες: Γιάννης Βουλγαράκης


Ο δικτυακός τόπος openabekt.gr ενημερώνεται από τη Μονάδα Υπηρεσιών ΑΒΕΚΤ και τη Μονάδα Τεκμηρίωσης, ενώ υποστηρίζεται από το Τμήμα Ηλεκτρονικών Υποδομών & Πληροφοριακών Συστημάτων και το Τμήμα Δημοσιότητας και Επικοινωνίας του ΕΚΤ.