Βιβλιοθήκη της Ιταλικής Αρχαιολογικής Σχολής Αθηνών