Βιβλιοθήκη Ελληνικού Κέντρου Ψυχικής Υγιεινής & Ερευνών