Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – Κεντρική Βιβλιοθήκη