Ανεξάρτητο Παράρτημα Δημοτικής Βιβλιοθήκης Άμφισσας - Βιβλιοθήκη Γιώργου Γάτου