Βιβλιοθήκη Weiler Εφορείας Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών