Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Επιστήμης Τεχνολογίας Πολιτισμού, ΕΚΤ