Ίδρυμα Θεμιστοκλή & Δημήτρη Τσάτσου - Βιβλιοθήκη Κέντρου Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου