Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας “Αγία Ειρήνη”