Δημοτική Βιβλιοθήκη Ακράτας Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Αιγιαλείας – Πολιτιστικού Συλλόγου Αναγέννησης