Κατάλογος της Βιβλιοθήκης του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών "Ιπποκράτειο"