Βιβλιοθήκη Γυμνασίου-Λυκείου Ελληνογαλλικής Σχολής Jeanne d’ Arc