Ευώνυμος Οικολογική Βιβλιοθήκη - Φύση και Νεοελληνικός Πολιτισμός