Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη – Μουσείο Ληξουρίου - Ιακωβάτειος