Παλαιά Συλλογή Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης – Μουσείο Ληξουρίου - Ιακωβάτειου