Βιβλιοθήκη του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων