Κινητή μονάδα Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης – Μουσείο Ληξουρίου - Ιακωβάτειου