Νέα

07/10/2019 - 15:15

Η Ζωσιμαία Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Ιωαννίνων διαθέτει πλέον τον κατάλογο της κύριας συλλογής της, αλλά και τον κατάλογο της κινητής βιβλιοθήκης της, μέσω της υπηρεσίας openABEKT του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (EKT) στη διεύθυνση https://zosimaialib.openabekt.gr, και στη διεύθυνση https://zosimaiamob.openabekt.gr/ αντιστοίχως.

19/09/2019 - 10:45

Η Βιβλιοθήκη της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης (ΟΑΚ) «Το Φως» παρέχει πλέον τη δυνατότητα ηλεκτρονικής πρόσβασης στη Βάση Δεδομένων της, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://oaclib.openabekt.gr, μέσω του openABEKT, μιας ολοκληρωμένης υπηρεσίας νέφους για τη διαχείριση καταλόγου και λειτουργιών Βιβλιοθηκών, που έχει αναπτυχθεί πλήρως από το ΕΚΤ με βάση τις σύγχρονες ανάγκες των βιβλιοθηκών.

26/11/2018 - 15:30

Συνολικά 106 βιβλιοθήκες σε Ελλάδα και εξωτερικό έχουν επιλέξει μέχρι σήμερα το openABEKT για τη διαχείριση του περιεχομένου και των λειτουργιών τους. Από τις αρχές του 2017, όταν το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ξεκίνησε την ευρεία διάθεση αυτής της ολοκληρωμένης υπηρεσίας νέφους προς τις Βιβλιοθήκες, ο αριθμός των Βιβλιοθηκών που χρησιμοποιούν το openABEKT έχει αυξηθεί δυναμικά.

20/11/2018 - 15:15

Το  ΕΚΤ, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της κοινότητας των βιβλιοθηκών και των χρηστών τους για γρήγορη και άμεση πρόσβαση στην πληροφόρηση, ανέπτυξε ακόμα μια λειτουργία στο openABEKT, η οποία προσφέρει πλέον προσωποποιημένη πληροφόρηση στα Μέλη μιας βιβλιοθήκης, μέσω ειδοποιήσεων με email.

20/09/2018 - 14:00

Η συνεργασία του ΕΚΤ με τον Δήμο Αθηναίων ανοίγει νέες προοπτικές για τις 6 Δημοτικές Βιβλιοθήκες του, που έλαβαν την Υπηρεσία openABEKT. Οι Κατάλογοι των Βιβλιοθηκών αυτών διατίθενται πλέον διαδικτυακά, μέσω της σχετικής πλατφόρμας ενισχύοντας την ανοικτή και ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών στην πληροφόρηση και τη γνώση.  

Οι 6 Βιβλιοθήκες που λειτουργούν υπό την εποπτεία του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων είναι: 

17/05/2018 - 12:15

Με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνουμε ότι μια από τις μεγαλύτερες και σημαντικότερες Βιβλιοθήκες της χώρας, η Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων, χρησιμοποιεί πλέον την υπηρεσία openABEKT για τη διαχείριση και διάθεση του Καταλόγου της από το σύνδεσμο parliament.openabekt.gr.

26/03/2018 - 10:30

Ο κατάλογος της Βιβλιοθήκης του Ελληνικού Κέντρου Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών και ο κατάλογος της Βιβλιοθήκης της Ελληνικής Ψυχαναλυτικής Εταιρείας είναι πλέον διαθέσιμοι ανοικτά, μέσω της υπηρεσίας openABEKT.

19/03/2018 - 16:15

Οι Κατάλογοι των Βιβλιοθηκών της Ιταλικής Αρχαιολογικής Σχολής, του Ιρλανδικού Ινστιτούτου Ελληνικών Σπουδών στην Αθήνα και του Ολλανδικού Ινστιτούτου Αθηνών διατίθενται πλέον ανοικτά στο διαδίκτυο. Οι τρεις Αρχαιολογικές Βιβλιοθήκες επέλεξαν την υπηρεσία openABEKT για την οργάνωση και διάθεση των Καταλόγων τους, οι οποίοι αριθμούν χιλιάδες τίτλους σχετικούς με την Αρχαιολογία.

16/03/2018 - 12:30

Το 2018 άρχισε δυναμικά για το openABEKT, με 28 Δημοτικές Βιβλιοθήκες να ανοίγουν τους καταλόγους τους στο διαδίκτυο και να επιλέγουν την υπηρεσία για την κάλυψη των αναγκών τους.