Νέα

Παρουσιάστηκε ο Κατάλογος της Βιβλιοθήκης της Υπηρεσίας Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης

05/02/2016 - 15:00

Σε εκδήλωση που συνδιοργάνωσαν η Επιτροπή Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως (ΕΣΜΑ), η Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης (ΥΣΜΑ) και το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ),  την Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2016, στο Μουσείο Ακρόπολης, παρουσιάστηκε, μαζί με το αποθετήριο της Υπηρεσίας, ο Κατάλογος της Βιβλιοθήκης της ΥΣΜΑ. Ο αναβαθμισμένος και πλέον προτυποποιημένος Κατάλογος της Βιβλιοθήκης της ΥΣΜΑ, υλοποιημένος σε openABEKT,  διατίθεται ανοικτά σε όλους τους χρήστες του διαδικτύου.

Για τη Βιβλιοθήκη της ΥΣΜΑ αξιοποιήθηκε η υπάρχουσα υποδομή του φορέα και όλες τις εργασίες οργάνωσης και τεκμηρίωσης που γίνονταν τα προηγούμενα χρόνια. Στο openABEKT μετέπεσε εμπλουτισμένο και βελτιωμένο περιεχόμενο από την προυπάρχουσα υποδομή, η οποία πλέον δεν χρησιμοποιείται. Ο αναβαθμισμένος, και πλέον προτυποποιημένος Κατάλογος της βιβλιοθήκης εμπλουτίστηκε με δίγλωσσα μεταδεδομένα & διασυνδεδεμένα λεξιλόγια όλων των τύπων.

Ο δημόσιος Κατάλογος της Βιβλιοθήκης της ΥΣΜΑ παρουσιάζει το περιεχόμενο με καθαρή και λιτή αισθητική, ενώ δίνει έμφαση στην εξερεύνηση και ανακάλυψη περιεχομένου από τον χρήστη με σύγχρονες μεθόδους ανακάλυψης (αναζήτηση, πλοήγηση, χρήση φίλτρων) για τον άμεσο εντοπισμό τεκμηρίων.

Διατίθενται ήδη 1171 εγγραφές, ενώ σύντομα θα διατίθενται περισσότερες από 5.000 εγγραφές για βιβλία, ημερολόγια, περιοδικά, ανάτυπα, αναφορές, πολλές από τις οποίες θα διαθέτουν ελεύθερα τα πλήρη ψηφιακά κείμενα (ψηφιακά αρχεία με άδεια χρήσης). Με την εξαιρετική συνεργασία του ΕΚΤ και της ΥΣΜΑ η Βιβλιοθήκη απέκτησε Λεξιλόγιο με 6.196 εγγραφές, στην πλειονότητά τους δίγλωσσες, διασυνδεδεμένες (Getty, LC κ.λπ.) και σημασιολογικά εμπλουτισμένες.

Μία σημαντική βιβλιοθήκη είναι πλέον ανοικτή σε όλους για Ανακάλυψη περιεχομένου και ο Kατάλογός της αναδεικνύεται σε υποδομή γνώσης για θέματα που σχετίζονται με τα μνημεία της Ακρόπολης και αναστηλωτικές εργασίες.

Ο Κατάλογος διατίθεται στη διεύθυνση http://ysma.openabekt.gr.

Η παρουσίαση της Διευθύντριας του ΕΚΤ, Δρ. Εύης Σαχίνη, βρίσκεται εδώ.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης με τα βίντεο των ομιλιών και τις παρουσιάσεις είναι διαθέσιμα εδώ.

Δελτίο τύπου της εκδήλωσης είναι διαθέσιμο εδώ.

Απολογισμό της εκδήλωσης θα βρείτε εδώ.