Νέα

Mία από τις μεγαλύτερες εξειδικευμένες βιβλιοθήκες δικαίου στην Ευρώπη σε openABEKT

09/01/2017 - 11:45

Η Βιβλιοθήκη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου (European Public Law Organization - EPLO), διαθέτει τον κατάλογο της με την Υπηρεσία openABEKT του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης από τη διεύθυνση eplolib.openabekt.gr. H Υπηρεσία openABEKT διατέθηκε στον EPLO το 2015 για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες οργάνωσης και διάθεσης της Βιβλιοθήκης του.

Η Βιβλιοθήκη του EPLO διαθέτει περισσότερους από 30.000 τόμους και αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες εξειδικευμένες βιβλιοθήκες δικαίου στην Ευρώπη. Ιδρύθηκε το 1995 και διαθέτει συλλογές σε έντυπη μορφή σε περισσότερες από 13 γλώσσες (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ελληνικά, Αραβικά, Τσέχικα, Ρουμανικά, Ρωσικά, Ισπανικά, Ταϊλανδικά, Τουρκικά και Ουκρανικά). Εκτός από την εκτεταμένη συλλογή περιοδικών, η οποία αριθμεί άνω των 70 τίτλων, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου έχει αναπτύξει και διατηρεί πρόγραμμα ανταλλαγής περιοδικών για την Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δημοσίου Δικαίου και άλλα νομικά περιοδικά εγνωσμένου κύρους. Σε συνεχή βάση, η βιβλιοθήκη λαμβάνει ενημερώσεις από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σε αγγλικά και ελληνικά), από το ενημερωτικό δελτίο για τα ανθρώπινα δικαιώματα του Συμβουλίου της Ευρώπης (σε αγγλικά και γαλλικά) και από το ενημερωτικό σημείωμα του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για τη νομολογία του Δικαστηρίου (σε αγγλικά και γαλλικά). Μια μοναδική συλλογή από 100 διδακτορικές διατριβές ολοκληρώνει τη συλλογή.

Ο δημόσιος κατάλογος της βιβλιοθήκης, που σήμερα αριθμεί 1179 εγγραφές εκ των οποίων 1023 μονογραφίες και 148 περιοδικές εκδόσεις, επικεντρώνεται στο Δημόσιο Δίκαιο καθώς και σε συναφείς τομείς διεθνούς, συγκριτικού και ευρωπαϊκού δικαίου και καλύπτει το νομικό σύστημα περισσότερων από 50 χωρών στον κόσμο. Προς το παρόν, το θέμα «European Union» είναι και το πιο διαδεδομένο με 108 εγγραφές.  Ο χρήστης του διαδικτύου μπορεί να πλοηγηθεί ελεύθερα σε πληθώρα εκδοτών και δημιουργών για να εξερευνήσει το περιεχόμενο της Βιβλιοθήκης, χρησιμοποιώντας παράλληλα τα φίλτρα πολύπλευρης αναζήτησης του openABEKT. Οι εγγραφές διατίθενται με πλήρη μεταδεδομένα, με ενεργούς συνδέσμους θεμάτων και δημιουργών και αυτόματες διασυνδέσεις σε σχετικές εγγραφές. Η κύρια γλώσσα των τεκμηρίων είναι η αγγλική με 681 εγγραφές, ενώ υπάρχουν εγγραφές σε άλλες 9 γλώσσες, συμπεριλαμβανομένων της γαλλικής, της ελληνικής, της ρωσικής, της γερμανικής κ.α.

Εκτός από εξειδικευμένα νομικά τεκμήρια, η βιβλιοθήκη διαθέτει και περιεχόμενο που θα ενδιέφερε τον απλό πολίτη, όπως για παράδειγμα έργα με θέμα «Human rights», μέσω των οποίων επιτυγχάνεται μια ενδιαφέρουσα εξερεύνηση νομικών και ρυθμιστικών πλαισίων για το πολυσυζητημένο θέμα της εποχής μας.

Η συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ήταν διπλά αποδοτική, καθώς παράλληλα με τον Κατάλογο του οργανισμού σε openABEKT, είχε ως αποτέλεσμα και την από κοινού ανάπτυξη μίας νέας ψηφιακής υποδομής ακαδημαϊκού και επιστημονικού έργου, το αποθετήριο EPLO Law & Governance Archive - ePublicLaw, το οποίο παρέχει υπηρεσίες αρχειοθέτησης, αυθεντικοποίησης και διάχυσης ακαδημαϊκών πνευματικών προϊόντων που εμπίπτουν στον ευρύτερο χώρο του Δημοσίου Δικαίου και της Διακυβέρνησης.

Οι φορείς

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου είναι ένας διεθνής οργανισμός που ιδρύθηκε το 1995 και επικεντρώνεται στη προώθηση των Ευρωπαϊκών Αξιών καθώς και στη δημιουργία και διάδοση της γνώσης στον τομέα του Δημοσίου Δικαίου, και της Διακυβέρνησης.  Γνωρίστε καλύτερα τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου από την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του 2016.

Tο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης από το 1987 υποστηρίζει τις ελληνικές βιβλιοθήκες με την ανάπτυξη και διάθεση του Ολοκληρωμένου Συστήματος Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών ΑΒΕΚΤ, μετεξέλιξη του οποίου αποτελεί η Υπηρεσία openABEKT. Αξιοποιώντας τις τεχνολογίες νέφους (cloud) το openABEKT ανταποκρίνεται στις νέες τάσεις και ανάγκες των βιβλιοθηκών για προηγμένες υπηρεσίες με ταυτόχρονη μείωση του λειτουργικού κόστους.