Νέα

Η Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων τώρα σε openABEKT

17/05/2018 - 12:15

Με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνουμε ότι μια από τις μεγαλύτερες και σημαντικότερες Βιβλιοθήκες της χώρας, η Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων, χρησιμοποιεί πλέον την υπηρεσία openABEKT για τη διαχείριση και διάθεση του Καταλόγου της από το σύνδεσμο parliament.openabekt.gr.

Η Βιβλιοθήκη της Βουλής ιδρύθηκε το 1844 και είναι μια από τις μεγαλύτερες σε πλούτο βιβλιοθήκες της χώρας. Έχει ως κύριο σκοπό την υποστήριξη του κοινοβουλευτικού έργου. Παράλληλα, είναι ανοικτή και στο κοινό, το οποίο μπορεί να μελετήσει τις συλλογές της στα αναγνωστήριά της και τώρα να βρει και τον Κατάλογό της διαδικτυακά στο parliament.openabekt.gr.

Η συνεργασία της Βιβλιοθήκης της Βουλής με το ΕΚΤ ξεκίνησε πέρυσι. Αφού δημιουργήθηκε το πλαίσιο της συνεργασίας μεταξύ της Βιβλιοθήκης της Βουλής και του ΕΚΤ ακολούθησε σειρά συναντήσεων και επικοινωνιών για τον προσδιορισμό και τη διεκπεραίωση των επιμέρους σταδίων αυτής της συνεργασίας. Στόχος ήταν να εξασφαλισθεί ότι οι μεν βιβλιοθηκονόμοι της Βουλής εκπαιδεύτηκαν στη χρήση της υπηρεσίας νέφους openABEKT και της διάταξης UNIMARC την οποία υποστηρίζει το σύστημα, ενώ η ομάδα του ΕΚΤ χρησιμοποίησε αυτό το διάστημα για να σταδιοποιήσει τις απαιτητικές εργασίες που ακολούθησαν για να μεταπέσει το περιεχόμενο της Βιβλιοθήκης από την παλαιότερη υποδομή του στο openABEKT.

Η παρεχόμενη υπηρεσία openABEKT συμπεριλάμβανε όλα τα επιμέρους κομμάτια: το σχεδιασμό της επιφάνειας διεπαφής στην ηλεκτρονική εφαρμογή openABEKT Wizard, την εξ’αποστάσεως εκπαίδευση στο σύγχρονο περιβάλλον openABEKT eLearning, την διαδικτυακή υποστήριξη μέσω των υπηρεσιών eHelpdesk και eKnowledgeBase, την υπηρεσία Μετάπτωσης υπάρχοντος περιεχομένου και τέλος την παραγωγική διάθεση των 3 περιβαλλόντων του openABEKT, του απαραίτητου για τον όγκο των δεδομένων αποθηκευτικού χώρου και την υπηρεσία ασφαλούς διαφύλαξης των δεδομένων του φορέα.

Η Μετάπτωση

Βασικό βήμα για την υλοποίηση του Καταλόγου σε openABEKT ήταν να γίνουν οι εργασίες για τη μετάπτωση του υπαρχόντος περιεχομένου στο νέο περιβάλλον. Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν το Νοέμβριο του 2017 με την μετάπτωση του Καταλόγου (καθιερωμένων, βιβλιογραφικών και εγγραφών αντιτύπων και τευχών) από MARC21, το οποίο χρησιμοποιούνταν στο HORIZON, σε UNIMARC, το οποίο υποστηρίζει το openABEKT.

Αρχικά έγινε μια αναλυτικότατη προεργασία η οποία περιλάμβανε έλεγχο, ανάλυση, επεξεργασία και ομαλοποίηση των δεδομένων της Βιβλιοθήκης και λεπτομερή αντιστοίχιση (mapping) από το MARC21 Authorities και Bibliographic στο UNIMARC Authorities και Bibliographic αντίστοιχα που έχει μοντελοποιήσει και υλοποιήσει το ΕΚΤ. Στη συνέχεια ακολούθησαν πιλοτικές μεταπτώσεις για καθιερωμένα, βιβλιογραφικά και δεδομένα αντιτύπων και τευχών με στόχο την εξομάλυνση της παραγωγικής μετάπτωσης.

Η επιμέλεια, επεξεργασία και επικύρωση των δεδομένων ήταν ιδιαίτερα απαιτητική, λόγω του μεγάλου όγκου και της ποικιλίας των δεδομένων της Βιβλιοθήκης, αλλά η ομάδα του openABEKT συνεργάστηκε άψογα με το προσωπικό της Βιβλιοθήκης της Βουλής και το αποτέλεσμα ήταν μια παραγωγική μετάπτωση που εξασφάλισε τη σημασιολογική διασύνδεση της πληροφορίας στο νέο περιβάλλον και διασφάλισε ότι δεν χάθηκαν δεδομένα στη μεταφορά.

Το Περιεχόμενο του Καταλόγου

Ο κατάλογος της Βιβλιοθήκης διαθέτει σήμερα 366.616 εγγραφές, από τις οποίες οι περισσότερες είναι τεκμήρια κειμένου, ενώ περιλαμβάνει και μικρότερες συλλογές χαρτογραφικού, οπτικοακουστικού υλικού, ορισμένα χειρόγραφά και ένα μικρό αριθμό ηχογραφήσεων και αρχείων πολυμέσων. Εκτός από ορισμένες δεκάδες χιλιάδες περιοδικών και μονογραφικών σειρών, το μεγαλύτερο μέρος του περιεχομένου είναι μονογραφίες, και μάλιστα ένα μεγάλο μέρος αυτού του περιεχομένου είναι ξενόγλωσσο: Γαλλικά, Αγγλικά, Γερμανικά και Ιταλικά κυρίως, ενώ υπάρχει περιεχόμενο στα Λατινικά και Αρχαία Ελληνικά.

Το παλαιότερο βιβλίου του Καταλόγου είναι από το 1435, δηλαδή πριν την τυπογραφία και μπορείτε να το βρείτε εδώ, ενώ στις συλλογές της Βιβλιοθήκης υπάρχουν περιοδικά από τις αρχές του 19ου αιώνα, όπως πχ το The Naval Chronicle ή το Journal du Palais.

Στον Κατάλογο υπάρχει πλούσιο και ενδιαφέρον υλικό και από τον 20ο αιώνα, όπως πχ αγορεύσεις του Ελευθερίου Βενιζέλου, Ρεπούλη, Πολίτου, Καφαντάρη και Ράλλη από το 1917 και τεκμήρια από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο τα οποία θα βρουν συναρπαστικά οι μελετητές της ελληνικής ιστορίας, αλλά και οι φοιτητές και οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να πλαισιώσουν το μάθημα της ιστορίας στην τάξη.  

Αξίζει να αναφερθεί ότι ο κατάλογος παρουσιάζει τα εξώφυλλα των τεκμηρίων για όσα από αυτά υπάρχουν στη βάση του βιβλιογραφικού καταλόγου της biblionet.gr δίνοντας έτσι μια πιο άρτια αισθητική στο συνολικό περιεχόμενο π.χ «Αβέρωφ: το πλοίο που άλλαξε την πορεία της ιστορίας».

Ειδική αναφορά πρέπει να γίνει επίσης σε 878 ψηφιακά αρχεία εικονογραφημένων παλαίτυπων εκδόσεων του περασμένου αιώνα με θέματα ιατρικής πρακτικής και υγιεινής της περιόδου, τα οποία μετά από κατάλληλη ψηφιακή επιμέλεια, προβάλλονται και διατίθενται ελεύθερα στον Κατάλογο, για ξεφύλλισμα και ανάγνωση, μέσω της ειδικής εφαρμογής ηλεκτρονικού αναγνώστη που διαθέτει το openABEKT.

Περισσότερες πληροφορίες για τη Βιβλιοθήκη της Βουλής

Η Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων διαθέτει μία από τις μεγαλύτερες συλλογές έντυπου υλικού: 725.000 τόμους βιβλίων και φυλλαδίων, 12.000 τόμους σπάνιων και πολύτιμων εκδόσεων, 600 χειρόγραφα, 5.000 χάρτες, πλήρη σειρά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, της Εφημερίδος των Συζητήσεων της Βουλής και των Πρακτικών της Βουλής και της Γερουσίας, 100.000 τόμους εφημερίδων και περιοδικών, μια πλουσιότατη και ιδιαίτερα αναπτυγμένη συλλογή περιοδικών εντύπων από τον 19ο αιώνα, καθώς και μια συλλογή του ξενόγλωσσου Τύπου από τον 19ο αιώνα, αρχεία (κοινοβουλευτικά, ιστορικά, πολιτικών προσωπικοτήτων), 21.000 μικροταινίες, παραγωγή του εργαστηρίου της Βουλής, 2.500 CD ROM και περίπου 1.000 έργα τέχνης.

Συγκεκριμένα, οι συλλογές της Βιβλιοθήκης περιλαμβάνουν την Κοινοβουλευτική Συλλογή με:

 • Κανονισμούς της Βουλής και της Γερουσίας
 • Ελληνικά συνταγματικά κείμενα 18ου - 20ού αιώνα, επτανησιακά συντάγματα, και συντάγματα του ελληνικού κράτους, από το 1844 έως σήμερα
 • Πλήρεις σειρές της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, της Εφημερίδος των Συζητήσεων της Βουλής και των Πρακτικών της Βουλής και της Γερουσίας, Ευρετήρια των Πρακτικών των Εθνοσυνελεύσεων, της Βουλής και της Γερουσίας, Στενογραφημένα Πρακτικά της Συντακτικής Συνέλευσης των Κρητών (1899-1910), Επίσημα Πρακτικά της Βουλής των Κρητών (1903-1910)
 • Αρχείο των εισηγητικών εκθέσεων των νομοσχεδίων, από το 1844 έως σήμερα
 • Βάση δεδομένων εκλογών, βουλευτών και ευρωβουλευτών 
 • Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (τεύχη L και C)

Επίσης στις συλλογές συγκαταλέγονται μια γενική συλλογή με 725.000 τόμους βιβλίων όλων των επιστημών, εφημερίδες και περιοδικά και Eιδικές Συλλογές με σπάνια τεκμήρια ιδιαίτερου ενδιαφέροντος που καλύπτουν χρονολογικά αιώνες πνευματικής δημιουργίας:

 • 500 περίπου χειρόγραφους κώδικες, από τον 10ο έως τον 19ο αιώνα, θεολογικού και φιλολογικού, κυρίως, περιεχομένου
 • αρχέτυπα βιβλία του 15ου αι. και παλαίτυπες εκδόσεις του 16ου-17ου αι., ενδεικτικά της βιβλιοπαραγωγής των πρώτων αιώνων της τυπογραφίας
 • εκδόσεις ελληνικών και ξενόγλωσσων βιβλίων (18ου  αι.-αρχές 20ού αι.) και σύγχρονες εκδόσεις που ξεχωρίζουν για την ιστορική ή και καλλιτεχνική τους αξία
 • σπάνια φυλλάδια του 19ου και 20ου αιώνα, με ποικίλο ιστορικό, πολιτικό, φιλολογικό, κοινωνικό και οικονομικό περιεχόμενο
 • περιοδικά και εφημερίδες της προεπαναστατικής και επαναστατικής περιόδου του 1821 και σημαντικό αριθμό αντιστασιακών εντύπων της Κατοχής και της Δικτατορίας
 • ιστορικά κειμήλια που συνδέονται με μοναδικές στιγμές της ιστορίας του ελληνικού κράτους και του κοινοβουλευτικού θεσμού, καθώς και με σημαντικές πολιτικές προσωπικότητες
 • αφίσες, ψηφοδέλτια, προεκλογικά φυλλάδια κομμάτων και υποψηφίων της σύγχρονης, κυρίως, ιστορίας της χώρας
 • έργα τέχνης του 19ου και 20ού αι., αλλά και σύγχρονων Ελλήνων καλλιτεχνών, με θέματα ελληνικού ενδιαφέροντος 
 • 4.500 χάρτες τυπωμένοι από τον 15ο αιώνα έως σήμερα. Μεταξύ αυτών μνημειακές εκδόσεις ιστορικής και καλλιτεχνικής αξίας, όπως είναι η «Χάρτα της Ελλάδος» του Ρήγα Φεραίου (1797)

Τέλος, η Βιβλιοθήκη συντηρεί αρχειακές συλλογές, όπως για παράδειγμα την πλουσιότερη αρχειακή συλλογή κρατικών/δημόσιων εγγράφων για την Ελληνική Επανάσταση και την περίοδο της διακυβέρνησης του Ι. Καποδίστρια η οποία έχει δημοσιευθεί σε 25 τόμους στη σειρά Αρχεία της Ελληνικής Παλιγγενεσίας, που είναι διαθέσιμοι στην ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ.

Λόγω του όγκου των συλλογών της, σήμερα στεγάζεται σε τρία σημεία της Αθήνας: στο Μέγαρο της Βουλής των Ελλήνων (Σύνταγμα), στην Μπενάκειο Βιβλιοθήκη (Ανθίμου Γαζή 2) και στο πρώην Καπνεργοστάσιο (Λένορμαν 218). Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει στο διατηρητέο κτίριο του πρώην Καπνεργοστασίου, στον Κολωνό, συνολικού εμβαδού 18.000 τ.μ., όπου στεγάζονται από το 1990 η συλλογή του Ημερήσιου και περιοδικού Τύπου, το τμήμα της Μικροφωτογράφησης και Ηλεκτρονικής Αποθήκευσης καθώς και το τμήμα Συντήρησης Έργων Τέχνης & Εντύπων της Βιβλιοθήκης.