Νέα

Προσωποποιημένες υπηρεσίες για Μέλη βιβλιοθηκών: μια νέα λειτουργία του openABEKT

20/11/2018 - 15:15

Το  ΕΚΤ, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της κοινότητας των βιβλιοθηκών και των χρηστών τους για γρήγορη και άμεση πρόσβαση στην πληροφόρηση, ανέπτυξε ακόμα μια λειτουργία στο openABEKT, η οποία προσφέρει πλέον προσωποποιημένη πληροφόρηση στα Μέλη μιας βιβλιοθήκης, μέσω ειδοποιήσεων με email.

Η νέα υπηρεσία για Μέλη διευκολύνει την άμεση ενημέρωσή τους για συναλλαγές με τη βιβλιοθήκη και τους υπενθυμίζει τις υποχρεώσεις τους.  Τα αυτόματα emails που λαμβάνουν πλέον τα Μέλη ειδοποιούν για συναλλαγές, ενσωματώνοντας αποδείξεις συναλλαγών, ενημερώνουν για τις ληξιπρόθεσμες χρεώσεις και για την ενεργοποίηση ή τη λήξη κρατήσεων που έχουν κάνει τα Μέλη.

Όσον αφορά το θέμα των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με τις πολιτικές της Υπηρεσίας openABEKT, οι βιβλιοθήκες παραμένουν υπεύθυνες για τα προσωπικά δεδομένα που τηρούν για τους χρήστες τους. Είναι καλή πρακτική επομένως για τις βιβλιοθήκες να επικαιροποιούν συχνά το πλαίσιο χρήσης των υπηρεσιών της βιβλιοθήκης και να ενημερώνουν τα Μέλη τους για κάθε αλλαγή στον κανονισμό, αλλά και στις προσφερόμενες υπηρεσίες, όπως είναι η παραπάνω. 

Με τη νέα λειτουργία το ΕΚΤ προσφέρει μια επιπλέον υπηρεσία στις Βιβλιοθήκες του εθνικού δικτύου του openABEKT και στα Μέλη τους, στο πλαίσιο του θεσμικού του ρόλου και της συνεχούς προσφοράς δημόσιων ανταποδοτικών υπηρεσιών στις κοινότητες γνώσης της χώρας.