Νέα

Ο κατάλογος της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Λαμίας στο openABEKT

30/01/2020 - 14:15

Η συνεργασία της βιβλιοθήκης με το ΕΚΤ ξεκινά τη δεκαετία του ’90 με τη χρήση του λογισμικού ΑΒΕΚΤ. Η μετάβαση στην υπηρεσία νέφους openABEKT αποτελεί σημαντικό βήμα προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι σύγχρονες ανάγκες των χρηστών.