Νέα

Οι Επιστήμες της Υγείας, μέσα από τον Κατάλογο της Βιβλιοθήκης του Ασκληπιείου Βούλας, στο openABEKT

23/01/2017 - 14:30

Η Βιβλιοθήκη του Γενικού Νοσοκομείου Ασκληπιείου Βούλας διαθέτει πλέον τον κατάλογο της με την Υπηρεσία openABEKT του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης από τη διεύθυνση asklepieiolibrary.openabekt.gr.

Το ΕΚΤ από το 1987 υποστηρίζει τις ελληνικές βιβλιοθήκες με την ανάπτυξη και διάθεση του Ολοκληρωμένου Συστήματος Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών ΑΒΕΚΤ, μετεξέλιξη του οποίου αποτελεί η Υπηρεσία openABEKT. Αξιοποιώντας τις τεχνολογίες νέφους (cloud) το openABEKT ανταποκρίνεται στις νέες τάσεις και ανάγκες των βιβλιοθηκών για προηγμένες υπηρεσίες με ταυτόχρονη μείωση του λειτουργικού κόστους.

Το ΕΚΤ για τη μετάπτωση του υπάρχοντος καταλόγου της Βιβλιοθήκης και στο πλαίσιο της νέας Υπηρεσίας Μετάπτωσης που έχει αναπτύξει για το openABEKT, ακολούθησε μία πρότυπη διαδικασία επικύρωσης, αυτόματων διορθώσεων και εμπλουτισμού των δεδομένων, που καλύπτει και μία σειρά ποιοτικών ελέγχων στις 408 βιβλιογραφικές και στις 1.871 καθιερωμένες εγγραφές της βιβλιοθήκης. Με αυτό τον τρόπο, διασφαλίζεται ποιοτικά το περιεχόμενο της βιβλιοθήκης, εμπλουτίζεται, μηδενίζεται η απώλεια πληροφορίας και εξασφαλίζεται η συμβατότητα του με την προτυποιημένη διάταξη UNIMARC.

Η Βιβλιοθήκη του Γ.Ν. Ασκληπιείου Βούλας, όπως παρουσιάζεται στον ανοικτό πλέον, διαδικτυακό Κατάλογό της, διαθέτει 348 μονογραφίες και 57 περιοδικές εκδόσεις. Πρόκειται για σημαντικό υλικό που καλύπτει ένα ευρύ φάσμα των επιστημών της υγείας. Στοχεύοντας στην κάλυψη των πληροφοριακών αναγκών του επιστημονικού προσωπικού του νοσοκομείου, κάποια από τα κύρια θέματα[1] του Καταλόγου είναι τα Νεοπλάσματα και η Ογκολογική Νοσηλευτική. Ένας από τους κύριους εκδότες[2] και συγγραφείς[3] είναι η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία, από την οποία η βιβλιοθήκη διαθέτει σημαντικό περιεχόμενο, κυρίως από μετεκπαιδευτικά σεμινάρια νοσηλευτικής ογκολογίας και ψυχο-ογκολογίας.

Όμως η συλλογή της Βιβλιοθήκης απευθύνεται και στο ευρύ κοινό, με ενδιαφέρον περιεχόμενο για τις Υπηρεσίες Υγείας και έρευνες για τη στάση του κοινού απέναντι στο φαινόμενο της ασθένειας και του πάσχοντος, όπως για παράδειγμα περιεχόμενο για τις Υπηρεσίες Υγείας Ηλικιωμένων και έρευνες για τη στάση του κοινού απέναντι στον καρκίνο. Το μεγαλύτερο μέρος του περιεχομένου της βιβλιοθήκης είναι στα ελληνικά, ενώ στα αγγλικά διατίθενται 146 έργα, στα γερμανικά και σε άλλες γλώσσες.

Η συνεργασία της Βιβλιοθήκης του Γ.Ν. Ασκληπιείου Βούλας με το ΕΚΤ ήταν ιδιαίτερα αποδοτική και διευρυμένη. Εκτός από τη Βιβλιοθήκη που διατίθεται σε openABEKT, το ΕΚΤ διέθεσε και την Υπηρεσία Αποθετηρίων που έχει αναπτύξει. Με το Ιδρυματικό Αποθετήριο Επιστημών Υγείας, Ασκληπιός που αναπτύχθηκε με τη συνεργασία των δύο φορέων, διατίθεται πλέον ανοικτά η πνευματική παραγωγή του Γ.Ν. Ασκληπιείου Βούλας. Δημιουργήθηκαν έτσι δύο σημαντικά εργαλεία έρευνας για την κοινότητα των επιστημόνων που υπηρετούν τους τομείς της Ιατρικής, Νοσηλευτικής και της Διοίκησης των Μονάδων Υγείας, καθώς και για τους φοιτητές και σπουδαστές σχετικών κατευθύνσεων.

 

Σχετικοί σύνδεσμοι:

[1]Δείτε όλα τα θέματα που καλύπτει το περιεχόμενο της βιβλιοθήκης εδώ.

[2]Δείτε όλους τους εκδότες του περιεχομένου της βιβλιοθήκης εδώ.

[3]Δείτε όλους τους δημιουργούς του περιεχομένου της βιβλιοθήκης εδώ.