Νέα

Η παραγωγή των Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών της Ελλάδας τώρα σε Ευρετήριο στο openABEKT

18/10/2016 - 12:15

Το Ευρετήριο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών (www.grissh.gr) συλλέγει, τεκμηριώνει και διατηρεί σε ψηφιακή μορφή τις έγκριτες ελληνικές επιστημονικές εκδόσεις και δημοσιεύσεις στους τομείς των Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών (ΑΚΕ). To Ευρετήριο ΑΚΕ περιλαμβάνει εγγραφές και ψηφιακά αρχεία για περισσότερα από 90 έγκριτα ελληνικά επιστημονικά περιοδικά & 26.000 άρθρα . Η διαδικτυακή υποδομή του, για την υλοποίηση της οποίας έχει χρησιμοποιηθεί η πλατφόρμα openABEKT του ΕΚΤ, προσφέρει πολλαπλούς τρόπους εύρεσης περιεχομένου, όπως αναζήτηση με λέξη – κλειδί και πλοήγηση ανά θέμα ή επιστημονικό πεδίο, περιοδικό, συγγραφέα, εκδότη, ή τίτλο άρθρου. 

Στόχος του ΕΚΤ, με το Ευρετήριο ΑΚΕ, είναι να οργανώσει, να τεκμηριώσει και να αναδείξει το έγκριτο περιεχόμενο στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες, να εξυπηρετήσει τις ανάγκες της επιστημονικής κοινότητας και να συμβάλει στην ανάπτυξη ενός συνεργατικού δικτύου μεταξύ των ερευνητικών ιδρυμάτων και εκδοτών της χώρας. Παράλληλα, η ανάπτυξη της υποδομής θέτει τις βάσεις για την ανάδειξη εθνικών στατιστικών και μετρικών για την ελληνική επιστημονική παραγωγή, διευκολύνει τη διαμόρφωση πολιτικών έρευνας και επιταχύνει την ευθυγράμμιση με τις σχετικές διεθνείς πρωτοβουλίες.

Τα άρθρα του περιοδικού Παράβασις του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών, διατίθενται με ανοικτή πρόσβαση στο πλήρες κείμενο. Το επόμενο διάστημα, περισσότερα περιοδικά θα είναι προσβάσιμα ελεύθερα σε επίπεδο άρθρου, με τη χρήση αδειών Creative Commons που προσδιορίζουν τους όρους πρόσβασης και επανάχρησης του περιεχομένου. Για παράδειγμα, στο άρθρο «Η Πάπισσα Ιωάννα : από το μυθιστόρημα του Ροϊδη στη θεατρική διασκευή του Χατζάκη»  από το 10ο τεύχος του Παράβασις, ο χρήστης βλέπει κάτω από τον τίτλο του άρθρου την άδεια CC-BY-NC-ND (Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα) η οποία του εξηγεί ότι το άρθρο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιοδήποτε σκοπό, εκτός του εμπορικού, αλλά θα πρέπει να γίνει αναφορά του δημιουργού του και αν αντιγραφεί, διανεμηθεί ή παρουσιαστεί το άρθρο αυτό επιτρέπεται μόνο στην πρωτότυπη μορφή του, χωρίς τροποποιήσεις.

Το Ευρετήριο βελτιώνεται διαρκώς με νέες υπηρεσίες και λειτουργίες. Στο προσεχές μέλλον, το ΕΚΤ σχεδιάζει να επεκτείνει την υπηρεσία ευρετηρίασης της ελληνικής επιστημονικής παραγωγής και στον τομέα των Επιστημών Υγείας.