Νέα

openABEKT: Διάθεση της νέας, δημόσιας Υπηρεσίας του ΕΚΤ για τις βιβλιοθήκες

01/03/2017 - 17:00

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης έχει ξεκινήσει την ευρεία διάθεση της νέας, δημόσιας υπηρεσίας του για τις βιβλιοθήκες. Το openABEKT αποτελεί τη μετεξέλιξη του ΑΒΕΚΤ του ολοκληρωμένου συστήματος βιβλιοθηκών (ILS), που αναπτύσσεται από το ΕΚΤ από το 1986 και εξυπηρετεί περισσότερες από 2.670 βιβλιοθήκες και άλλους οργανισμούς, όπως μουσεία και αρχεία.

Η πλατφόρμα 

Το openABEKT είναι μια διαδικτυακή πλατφόρμα διαχείρισης και ανοικτής διάθεσης καταλόγου και λειτουργιών βιβλιοθήκης. Περιλαμβάνει νέα χαρακτηριστικά και λειτουργίες, ενώ διαθέτει ιδιαίτερα φιλικό περιβάλλον εργασίας ακόμα και για το μη εξειδικευμένο προσωπικό της βιβλιοθήκης. Στόχος του είναι να υποστηρίζει τη λειτουργία των βιβλιοθηκών, αναβαθμίζοντας τις υπηρεσίες τους. Παράλληλα, εξασφαλίζει σημαντική εξοικονόμηση πόρων σε όλα θέματα που σχετίζονται με την υλοποίηση χρονοβόρων εργασιών σε μία βιβλιοθήκη αλλά και με τη λειτουργία και τη συντήρηση του κεντρικού λογισμικού μία βιβλιοθήκης. Το openABEKT αποτελείται από 3 περιβάλλοντα τον Κατάλογο, την Ανακάλυψη, τις Ροές & Λειτουργίες.

 


 

Η πλατφόρμα openABEKT αποτελεί τον πυρήνα της δημόσιας Υπηρεσίας openABEKT, η οποία απευθύνεται σε βιβλιοθήκες και άλλους φορείς περιεχομένου με αυξημένες ανάγκες διαχείρισης περιεχομένου, υπηρεσιών και σύνθετων ροών εργασίας, όπως τεκμηρίωση, ανάπτυξη καθιερωμένων αποδόσεων, διαχείριση ψηφιακών και μη τεκμηρίων, διαχείριση μελών, δανεισμό, στατιστικά, αναφορές, κ.ά.

 

Ο Ενιαίος Κατάλογος

Στην πλατφόρμα συμπεριλαμβάνεται ο Ενιαίος Κατάλογος openABEKT, ο οποίος συγκεντρώνει, ευρετηριάζει και παρουσιάζει σε πραγματικό χρόνο και σε ένα φιλικό και εύχρηστο γραφικό περιβάλλον τις εγγραφές όλων των φορέων που χρησιμοποιούν openABEKT. Ο Ενιαίος Κατάλογος openABEKT παρέχει τη δυνατότητα ενιαίας αναζήτησης σε όλους καταλόγους openABEKT με τη χρήση πληθώρας κριτηρίων και φίλτρων πολύπλευρης αναζήτησης.

 

 

Η Υπηρεσία

Η Υπηρεσία openABEKT, αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πακέτο επιμέρους υπηρεσιών και εφαρμογών που διατίθενται διαδικτυακά, με το μοντέλο παροχής υπηρεσιών Software as a Service (SaaS). Αυτό σημαίνει ότι διατίθενται από τις Υποδομές Νέφους του ΕΚΤ, οπότε δεν απαιτείται τοπική εγκατάσταση στα υπολογιστικά συστήματα των φορέων που τη χρησιμοποιούν. Για τη χρήση του πακέτου υπηρεσιών και εφαρμογών openABEKT οι βιβλιοθήκες χρειάζονται ένα σταθμό εργασίας με σύνδεση στο διαδίκτυο και ένα σύγχρονο φυλλομετρητή ιστοσελίδων (web browser). Το ΕΚΤ παρέχει την πλατφόρμα, την υποδομή και τις υπηρεσίες για τη λειτουργία του συστήματος της βιβλιοθήκης, τη φιλοξενία των δεδομένων και των υπηρεσιών της και την ανοικτή διάθεσή τους σε πραγματικό χρόνο μέσα από το διαδίκτυο. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται επιπλέον, η διάθεση αποθηκευτικού χώρου στις υποδομές νέφους του ΕΚΤ, οι υπηρεσίες αντιγράφων ασφαλείας και μακροχρόνιας διαφύλαξης περιεχομένου, οι υπηρεσίες υψηλής διαθεσιμότητας υποδομών νέφους με υψηλές ταχύτητες σύνδεσης στο διαδίκτυο και disaster recovery. Συγκεκριμένα η Υπηρεσία openABEKT περιλαμβάνει:

  1. Υπηρεσία σχεδιασμού: openABEKT wizard
  2. Υπηρεσία Λειτουργίας Υποδομής Νέφους: EKT Cloud
  3. Υπηρεσία Μετάπτωσης: Content Migration
  4. openABEKT
  5.  Διαδικτυακή εκπαίδευση: openABEKT eLearning
  6. Ενιαία Γνωσιακή Βάση: openABEKT eKnowledgeBase
  7. Εξ΄ αποστάσεως Υποστήριξη:openABEKT eHelpDesk
  8. Υπηρεσία Disaster Recovery

 

Περισσότερες πληροφορίες για το openABEKT θα βρείτε στα αρχεία «Εισαγωγή στο openABEKT» και «Παρουσίαση openABEKT».

Επισκεφθείτε τον ιστότοπο openABEKT.gr για να ενημερωθείτε για όλα τα θέματα που σχετίζονται με τη διαδικασία προμήθειας, το κόστος και τα οφέλη της νέας δημόσιας υπηρεσίας του ΕΚΤ.

Προηγούμενες εκδόσεις του ΑΒΕΚΤ

Σταδιακά, όλες οι Βιβλιοθήκες που χρησιμοποιούν το ΑΒΕΚΤ 5.6 θα μεταβούν σε openABEKT. Το ΑΒΕΚΤ 5.6 δεν διατίθεται πλέον σε νέους χρήστες ενώ θα υποστηρίζεται μέχρι το 2018 για τους υπάρχοντες χρήστες. Οι βιβλιοθήκες που ενδιαφέρονται να αναβαθμίσουν άμεσα το ΑΒΕΚΤ 5.6 σε openABEKT μπορούν να επικοινωνήσουν με τη Μονάδα Υπηρεσιών ΑΒΕΚΤ του ΕΚΤ χρησιμοποιώντας τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το openABEKT.


Το openABEKT αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της Πράξης "Πλατφόρμα Παροχής Υπηρεσιών Κατάθεσης, Διαχείρισης και Διάθεσης Ανοικτών Δεδομένων και Ψηφιακού Περιεχομένου", η οποία εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ψηφιακή Σύγκλιση" (ΕΣΠΑ 2007-2013), με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Στο πλαίσιο του έργου, το ΕΚΤ ανάπτυξε νέες υπηρεσίες που παρέχονται με το μοντέλο "Λογισμικό ως Υπηρεσία" (Sotware as a Service-SaaS), το οποίο απαλλάσσει τους φορείς που το χρησιμοποιούν από έξοδα εξοπλισμού κ.ά. σχετικών πόρων, καθώς η χρήση και η λειτουργία του λογισμικού γίνεται αποκλειστικά μέσω διαδικτύου από τις Υποδομές Νέφους του ΕΚΤ.