Νέα

H νέα ολοκληρωμένη υπηρεσία νέφους openABEKT για την οργάνωση των βιβλιοθηκών στο ELAG2017

12/07/2017 - 16:00

H νέα ολοκληρωμένη υπηρεσία νέφους openABEKT για την οργάνωση των βιβλιοθηκών, που ανέπτυξε και διαθέτει το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), παρουσιάστηκε στο 41ο Διεθνές Συνέδριο ELAG (European Library Automation Group) το οποίο πραγματοποιήθηκε με επιτυχία από τις 6 έως τις 9 Ιουνίου στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο με θέμα τον αυτοματισμό των βιβλιοθηκών. Το συνέδριο αποτέλεσε σημείο συνάντησης των Επιστημόνων της Πληροφόρησης και προσέλκυσε το ενδιαφέρον της κοινότητας των Βιβλιοθηκών και των φορέων τεκμηρίωσης.

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου εξετάστηκαν οι διεθνείς εξελίξεις και οι σύγχρονες απαιτήσεις στον αναδυόμενο τομέα του Διαδικτύου των Πραγμάτων (Internet of Things). Αναλύθηκαν επίσης θεματικές που αφορούσαν τις αυτοματοποιημένες ροές εργασιών των βιβλιοθηκών (Workflow automation), τα στατιστικά και την οπτικοποίηση δεδομένων (Statistics, Metrics, Visualization), αναδείχθηκαν ζητήματα σχετικά με τη δυνατότητα αυτό-εξυπηρέτησης των μελών των βιβλιοθηκών (Self-service) και παρουσιάστηκαν λογισμικά ανοικτού κώδικα για την υποστήριξη των λειτουργιών των βιβλιοθηκών. Μία τέτοιου είδους υπηρεσία που κέντρισε την προσοχή του κοινού ήταν το openABEKT, η νέα υπηρεσία νέφους που έχει αναπτύξει το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) για τη διαχείριση καταλόγου και λειτουργιών βιβλιοθήκης.

Στο συνέδριο εκ μέρους του ΕΚΤ συμμετείχαν η Ελένη Αγγελίδη, Υπεύθυνη Μονάδας Υπηρεσιών ΑΒΕΚΤ και ο Γιώργος Σταύρου, Υπεύθυνος Μονάδας Ανάπτυξης ΑΒΕΚΤ, οι οποίοι παρουσίασαν στους συμμετέχοντες το openABEKT, τη νέα υπηρεσία νέφους που έχει αναπτύξει το ΕΚΤ προς όφελος της κοινότητας των βιβλιοθηκών.

Στην παρουσίαση με τίτλο τίτλο «From desktop to Software as a Service: transforming Greece’s most widespread library software “ABEKT” into a brand-new cloud service “openABEKT”» δόθηκε έμφαση στον στρατηγικό σχεδιασμό που ακολουθήθηκε για την ανάπτυξή του openABEKT, στις συνεργατικές υπηρεσίες που υποστηρίζει και στην επίδραση που έχει στις κοινότητες βιβλιοθηκών και φορέων περιεχομένου. Παρουσιάστηκαν επίσης τόσο οι τεχνολογίες υλοποίησης και τα χαρακτηριστικά του συστήματος openABEKT, όσο και οι διάφορες επιχειρησιακές επιλογές οι οποίες κατέστησαν απαραίτητη την αξιοποίηση των τεχνολογιών αιχμής, όπως είναι το υπολογιστικό νέφος και το μοντέλο SaaS (Software as a Service, Λογισμικό ως Υπηρεσία).

Περισσότερα για το συνέδριο ELAG2017 μπορείτε να βρείτε στις διευθύνσεις http://www.ekt.gr/el/news/20977 και  http://elag2017.orgΣτη σελίδα του προγράμματος του συνεδρίου θα βρείτε τα abstracts των παρουσιάσεων, ενώ σύντομα θα αναρτηθούν και οι παρουσιάσεις.

Η ομάδα ELAG (European Library Automation Group) οργανώνει το σημαντικότερο στην Ευρώπη συνέδριο για την εφαρμογή, ανάπτυξη και υλοποίηση τεχνολογιών της πληροφορίας για βιβλιοθήκες και κέντρα τεκμηρίωσης. Με 450 μέλη σε 27 Ευρωπαϊκές χώρες αποτελεί κομβικό σημείο για την προώθηση επαγγελματικού διαλόγου και ανταλλαγής τεχνογνωσίας σε θέματα τεχνολογίας της πληροφορίας.