Νέα

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κόνιτσας τώρα σε openABEKT

01/08/2017 - 13:45

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κόνιτσας διαθέτει πλέον τον κατάλογο της με την Υπηρεσία openABEKT του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης από τη διεύθυνση konitsalib.openabekt.gr.

Η Βιβλιοθήκη

Μια από τις πιο δραστήριες βιβλιοθήκες της χώρας εδώ και 57 χρόνια, η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κόνιτσας, λειτουργεί από τις 2 Μαΐου 2017 με τη νέα υπηρεσία νέφους openABEKT. Η Βιβλιοθήκη Κόνιτσας ανήκει στην κοινότητα του ΑΒΕΚΤ από το 1996 και είναι από τις πρώτες δημόσιες βιβλιοθήκες που επέλεξε την αναβάθμιση σε openABEKT ώστε να ανταποκριθεί στις νέες τάσεις και ανάγκες των χρηστών της για σύγχρονες δικτυακές υπηρεσίες, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα μεγάλη μείωση του λειτουργικού της κόστους.

Η μετάπτωση

Η Βιβλιοθήκη έλαβε την Υπηρεσία Ενισχυμένης Μετάπτωσης σε openABEKT για την ομαλή και αξιόπιστη μεταφορά δεδομένων από το ΑΒΕΚΤ 5.6. Η υπηρεσία αυτή περιλαμβάνει μια πρότυπη διαδικασία επικύρωσης, αυτόματων διορθώσεων και εμπλουτισμού δεδομένων. Εφαρμόστηκε σε 9.602 βιβλιογραφικές και 18.170 καθιερωμένες εγγραφές καθώς και σε περισσότερα από 11.000 αντίτυπα και τεύχη, ενώ εξασφάλισε την ποιοτική βελτίωση των μεταδεδομένων και τη πληρέστερη συμβατότητα με την προτυποιημένη διάταξη UNIMARC. 

Το περιεχόμενο του Καταλόγου της Βιβλιοθήκης

Μέσω της υπηρεσίας openABEKT, η βιβλιοθήκη διαθέτει πλέον τον Κατάλογο της ανοιχτά για ανακάλυψη περιεχομένου από το σύνδεσμο konitsalib.openabekt.gr με στόχο την προβολή της συλλογής στα μέλη της αλλά και στο ευρύ κοινό. Η συλλογή της βιβλιοθήκης αποτελείται από 9.602 τίτλους με περισσότερα από 11.000 αντίτυπα. Περιέχει πολλά σπάνια τεκμήρια του 17ου, 18ου και 19ου αιώνα, έργα για την πολιτισμική κληρονομιά της περιοχής, 545 τίτλους περιοδικών εκδόσεων (σειρές και περιοδικά) καθώς και μια αξιόλογη συλλογή για τους μικρούς της φίλους. Πλήρη εικόνα για το περιεχόμενο της συλλογής της Βιβλιοθήκης μπορείτε να έχετε από τον Κατάλογο Θεμάτων. Ο χρήστης του διαδικτύου μπορεί να πλοηγηθεί ελεύθερα σε πληθώρα εκδοτών και δημιουργών για να εξερευνήσει το περιεχόμενο της Βιβλιοθήκης, χρησιμοποιώντας παράλληλα τα φίλτρα πολύπλευρης αναζήτησης του openABEKT. Οι εγγραφές διατίθενται με πλήρη μεταδεδομένα, με ενεργούς συνδέσμους θεμάτων και δημιουργών και αυτόματες διασυνδέσεις σε σχετικές εγγραφές.

Κοινό

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κόνιτσας έχει περισσότερα από 2.175 μέλη και έχει πραγματοποιήσει περισσότερους από 500 δανεισμούς στο openABEKT. Η Βιβλιοθήκη εξυπηρετεί την τοπική κοινότητα της Κόνιτσας, πραγματοποιώντας εκθέσεις, ομιλίες και πρωτότυπες δράσεις, όπως π.χ. δωρεάν διδασκαλία Μιστιώτικης Γλώσσας. Είναι δε ιδιαίτερα δραστήρια όσον αφορά τις δραστηριότητες για παιδιά, με ένα πλούσιο πρόγραμμα εκπαιδευτικών δράσεων με ποικίλη θεματολογία όπως π.χ. τέχνη, λογοτεχνία, φύση της περιοχής κ.λπ. Περισσότερες πληροφορίες για τη δραστηριότητα της Βιβλιοθήκης για την τοπική κοινότητα μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της στο Facebook.

Με το openABEKT θα ενισχυθούν οι δράσεις της Βιβλιοθήκης τόσο για ενήλικες όσο και για παιδιά, ιδιαίτερα όσον αφορά το κομμάτι των ψηφιακών υπηρεσιών.

 

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης από το 1987 υποστηρίζει τις ελληνικές βιβλιοθήκες με την ανάπτυξη και διάθεση του Ολοκληρωμένου Συστήματος Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών ΑΒΕΚΤ, μετεξέλιξη του οποίου αποτελεί η Υπηρεσία openABEKT. Αξιοποιώντας τις τεχνολογίες νέφους (cloud) το openABEKT ανταποκρίνεται στις νέες τάσεις και ανάγκες των βιβλιοθηκών για προηγμένες υπηρεσίες με ταυτόχρονη μείωση του λειτουργικού κόστους.