Νέα

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Μυτιλήνης σε openABEKT

07/09/2017 - 13:00

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Μυτιλήνης διαθέτει πλέον τον κατάλογο της με την Υπηρεσία openABEKT του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης από τη διεύθυνση cplm.openabekt.gr. H Υπηρεσία openABEKT διατέθηκε για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες σύγχρονης οργάνωσης και διαδικτυακής πλέον διάθεσης του Καταλόγου της Βιβλιοθήκης.

Η Βιβλιοθήκη

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Μυτιλήνης αποτελεί τη μεγαλύτερη Βιβλιοθήκη της Λέσβου. Δημόσια από το 1952, αλλά με προσπάθειες ίδρυσης ήδη από τις αρχές του 20ού αι., συγκεντρώνει, φυλάσσει, διατηρεί, προβάλει και καθιστά προσβάσιμα τεκμήρια μοναδικής αξίας, που σχετίζονται κυρίως με το νομό Λέσβου, αλλά και την απέναντι Αιολική γη έως το 1922. Από τη δεκαετία του 1970 διαθέτει Κινητή Βιβλιοθήκη. Το 1992 ξεκινάει η μηχανοργάνωσή της, διαθέτει δωρεάν ηλεκτρονικούς υπολογιστές και πρόσβαση στο διαδίκτυο σε όλους τους κατοίκους και επισκέπτες της Λέσβου, όπως επίσης και υπολογιστές για άτομα με ειδικές ανάγκες.

Η μετάπτωση

Η Βιβλιοθήκη έλαβε την Υπηρεσία Ενισχυμένης Μετάπτωσης σε openABEKT για την ομαλή και αξιόπιστη μεταφορά δεδομένων από το ΑΒΕΚΤ 5.6. Η υπηρεσία αυτή περιλαμβάνει μια πρότυπη διαδικασία επικύρωσης, αυτόματων διορθώσεων και εμπλουτισμού δεδομένων. Εφαρμόστηκε σε 23.007 βιβλιογραφικές και 37.000 καθιερωμένες εγγραφές εξασφαλίζοντας την ποιοτική βελτίωση των μεταδεδομένων και τη πληρέστερη συμβατότητα με την προτυποιημένη διάταξη UNIMARC. Επίσης, μετέπεσαν 36.379 αντίτυπα και 6.981 τεύχη και όλα τα μέλη της βιβλιοθήκης που ανέρχονται στα 10.554.

Το περιεχόμενο του Καταλόγου της Βιβλιοθήκης

Οι Συλλογές της Βιβλιοθήκης όπως παρουσιάζονται στον ανοικτό πλέον κατάλογό της στη διεύθυνση cplm.openabekt.gr αποτελούνται κυρίως από έντυπο υλικό. Ο κατάλογος της Βιβλιοθήκης σήμερα περιλαμβάνει 23.108 εγγραφές. Πλήρως καταλογογραφημένη είναι η Συλλογή Τοπικής Ιστορίας, ο Τοπικός Τύπος, η Ελληνική και Ξένη πεζογραφία, τα Θεατρικά βιβλία, τα βιβλία για παιδιά και νέους, μέρος της Συλλογής Βερναρδάκη, της Ποίησης, της Κοινωνιολογίας, της Φιλοσοφίας καθώς και της Ιστορίας και Ελληνικής Φιλολογίας. Στον Κατάλογο περιέχονται επιπλέον πολλά σπάνια τεκμήρια του 12ου, 17ου, 18ου και του 19ου αιώνα αλλά και ξενόγλωσσα έργα π.χ. στα αγγλικά, στα γερμανικά, στα γαλλικά κ.λπ.

Ο χρήστης του διαδικτύου μπορεί να πλοηγηθεί ελεύθερα σε πληθώρα εκδοτών και δημιουργών για να εξερευνήσει το περιεχόμενο της Βιβλιοθήκης, χρησιμοποιώντας παράλληλα τα φίλτρα πολύπλευρης αναζήτησης του openABEKT. Οι εγγραφές διατίθενται με πλήρη μεταδεδομένα, με ενεργούς συνδέσμους θεμάτων και δημιουργών και αυτόματες διασυνδέσεις σε σχετικές εγγραφές π.χ δείτε το έργο Ευριπίδης: Παραφρασθείς Σχολιασθείς τε και Εκδοθείς υπό Νεόφυτου Δούκα.

Προς το παρόν, ο Κατάλογος δεν περιλαμβάνει τα ψηφιακά τεκμήρια, που περιέχονται στην Υπηρεσία ABEKT e-opac της Βιβλιοθήκης και στο αποθετήριο «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΗΡΟΔΟΤΟΣ» μέσω τον οποίων παρέχεται πρόσβαση σε μεγάλο αριθμό ψηφιακών αντιγράφων της.

Κοινό

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Μυτιλήνης έχει περισσότερα από 10.680 μέλη, δανείζει περισσότερα από 1500 βιβλία το μήνα ενώ έχει πραγματοποιήσει περισσότερους από 4.880 δανεισμούς στο openABEKT από το Μάιο του 2017.

Διαθέτοντας μια σημαντική συλλογή υλικού τοπικού ενδιαφέροντος, η Βιβλιοθήκη εξυπηρετεί τόσο το γενικό κοινό, όσο και μελετητές τοπικής ιστορίας, ψηφιοποιώντας και διαθέτοντας περιοδικά, τοπικό τύπο του 19ου αιώνα και τοπικά αρχεία. Αναπτύσσει συνεργασίες με τοπικούς φορείς, όπως το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και Σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Λέσβου. Οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Αιγαίου αποτελούν σταθερούς χρήστες της, όπως και η ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα, ειδικά με τις κινητές της μονάδες, οι οποίες εξυπηρετούν την επαρχία. Περισσότερες πληροφορίες για τη δραστηριότητα της Βιβλιοθήκης στην τοπική κοινότητα μπορείτε να βρείτε και στην ιστοσελίδα της στο Facebook.

 

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης από το 1987 υποστηρίζει τις ελληνικές βιβλιοθήκες με την ανάπτυξη και διάθεση του Ολοκληρωμένου Συστήματος Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών ΑΒΕΚΤ, μετεξέλιξη του οποίου αποτελεί η Υπηρεσία openABEKT. Αξιοποιώντας τις τεχνολογίες νέφους (cloud) το openABEKT ανταποκρίνεται στις νέες τάσεις και ανάγκες των βιβλιοθηκών για προηγμένες υπηρεσίες με ταυτόχρονη μείωση του λειτουργικού κόστους.