Νέα

12/07/2017 - 16:00

H νέα ολοκληρωμένη υπηρεσία νέφους openABEKT για την οργάνωση των βιβλιοθηκών, που ανέπτυξε και διαθέτει το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), παρουσιάστηκε στο 41ο Διεθνές Συνέδριο ELAG (European Library Automation Group) το οποίο πραγματοποιήθηκε με επιτυχία από τις 6 έως τις 9 Ιουνίου στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο με θέμα τον αυτοματισμό των βιβλιοθηκών. Το συνέδριο αποτέλεσε σημείο συνάντησης των Επιστημόνων της Πληροφόρησης και προσέλκυσε το ενδιαφέρον της κοινότητας των Βιβλιοθηκών και των φορέων τεκμηρίωσης.

01/03/2017 - 17:00

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης έχει ξεκινήσει την ευρεία διάθεση της νέας, δημόσιας υπηρεσίας του για τις βιβλιοθήκες. Το openABEKT αποτελεί τη μετεξέλιξη του ΑΒΕΚΤ του ολοκληρωμένου συστήματος βιβλιοθηκών (ILS), που αναπτύσσεται από το ΕΚΤ από το 1986 και εξυπηρετεί περισσότερες από 2.670 βιβλιοθήκες και άλλους οργανισμούς, όπως μουσεία και αρχεία.

18/10/2016 - 12:15

Το Ευρετήριο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών (www.grissh.gr) συλλέγει, τεκμηριώνει και διατηρεί σε ψηφιακή μορφή τις έγκριτες ελληνικές επιστημονικές εκδόσεις και δημοσιεύσεις στους τομείς των Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών (ΑΚΕ).

11/05/2016 - 12:30

Πώς μπορούν οι νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση να μετασχηματίσουν το ρόλο των Σχολικών Βιβλιοθηκών; Τι ρόλο μπορούν οι Σχολικές Βιβλιοθήκες να παίξουν στη διαμόρφωση μαθητών και πολιτών με σφαιρική παιδεία και πολυγραμματισμό; Τι μπορεί να προσφέρει η υπηρεσία openABEKT στην κατεύθυνση αυτή;

05/02/2016 - 15:00

Σε εκδήλωση που συνδιοργάνωσαν η Επιτροπή Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως (ΕΣΜΑ), η Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης (ΥΣΜΑ) και το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ),  την Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2016, στο Μουσείο Ακρόπολης, παρουσιάστηκε, μαζί με το αποθετήριο της Υπηρεσίας, ο Κατάλογος της Βιβλιοθήκης της ΥΣΜΑ.