Κόστος

Υπηρεσία openABEKT είναι συνδρομητική. Η πλατφόρμα, όμως, παρέχεται δωρεάν στους χρήστες που υπάγονται στο δημόσιο, στον ευρύτερο δημόσιο τομέα καθώς και σε μη κερδοσκοπικούς κοινωφελείς οργανισμούς, όπως και σε χρήστες των προηγούμενων εκδόσεων του ΑΒΕΚΤ.

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας ώστε να διαμορφώσουμε μαζί το πακέτο υπηρεσιών που εξυπηρετεί τις ανάγκες σας.