Κόστος

Το κόστος της Υπηρεσίας openABEKT αρχίζει από €300 και διαμορφώνεται σε τρία πακέτα υπηρεσιών με βάση τις παροχές που λαμβάνετε με κάθε πακέτο, π.χ. τον αποθηκευτικό χώρο, τα αντίγραφα ασφαλείας, το χρόνο ανταπόκρισης στην υποστήριξη, κ.λπ. Μπορούμε επίσης να διαμορφώσουμε ένα πακέτο πλήρως προσαρμοσμένο στις ανάγκες σας. Επικοινωνήστε μαζί μας για να μας ενημερώσετε για τις ανάγκες σας.

Δείτε τον παρακάτω πίνακα με πληροφορίες για το κάθε πακέτο.