Κόστος

Η πλατφόρμα του openABEKT παρέχεται χωρίς χρέωση, ως δημόσια υπηρεσία, στους φορείς που πληρούν τα κριτήρια, δηλαδή φορείς που υπάγονται στο δημόσιο, στον ευρύτερο δημόσιο τομέα καθώς και σε μη κερδοσκοπικούς κοινωφελείς οργανισμούς.

Υπηρεσία openABEKT  έχει ένα ετήσιο κόστος, το οποίο αντανακλά αποκλειστικά και μόνο τα λειτουργικά της κόστη.

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας ώστε να διαμορφώσουμε μαζί το πακέτο υπηρεσιών που εξυπηρετεί τις ανάγκες σας.