Ελληνική Επιστημονική Παραγωγή

Η παραγωγή των Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών της Ελλάδας τώρα σε Ευρετήριο στο openABEKT

Το Ευρετήριο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών (www.grissh.gr) συλλέγει, τεκμηριώνει και διατηρεί σε ψηφιακή μορφή τις έγκριτες ελληνικές επιστημονικές εκδόσεις και δημοσιεύσεις στους τομείς των Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών (ΑΚΕ).

Greek