Σεμινάρια

Βιβλιοθήκη, ο κόσμος μου: Ένα σεμινάριο που κέντρισε το ενδιαφέρον της εκπαιδευτικής κοινότητας

Πώς μπορούν οι νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση να μετασχηματίσουν το ρόλο των Σχολικών Βιβλιοθηκών; Τι ρόλο μπορούν οι Σχολικές Βιβλιοθήκες να παίξουν στη διαμόρφωση μαθητών και πολιτών με σφαιρική παιδεία και πολυγραμματισμό; Τι μπορεί να προσφέρει η υπηρεσία openABEKT στην κατεύθυνση αυτή;

Greek