Ειδικές Βιβλιοθήκες

Οι Επιστήμες της Υγείας, μέσα από τον Κατάλογο της Βιβλιοθήκης του Ασκληπιείου Βούλας, στο openABEKT

Greek

Μια σημαντική Βιβλιοθήκη για την οικολογία τώρα στο openABEKT: ο κατάλογος του Ελληνικού Κέντρου Βιοτόπων-Υγροτόπων (EKBY)

Greek

Mία από τις μεγαλύτερες εξειδικευμένες βιβλιοθήκες δικαίου στην Ευρώπη σε openABEKT

Η Βιβλιοθήκη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου (European Public Law Organization - EPLO), διαθέτει τον κατάλογο της με την Υπηρεσία openABEKT του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης από τη διεύθυνση eplolib.openabekt.gr.

Greek