αυτόματες ειδοποιήσεις

Προσωποποιημένες υπηρεσίες για Μέλη βιβλιοθηκών: μια νέα λειτουργία του openABEKT

Το  ΕΚΤ, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της κοινότητας των βιβλιοθηκών και των χρηστών τους για γρήγορη και άμεση πρόσβαση στην πληροφόρηση, ανέπτυξε ακόμα μια λειτουργία στο openABEKT, η οποία προσφέρει πλέον προσωποποιημένη πληροφόρηση στα Μέλη μιας βιβλιοθήκης, μέσω ειδοποιήσεων με email.

Greek