Θεολογική Βιβλιοθήκη

Εξερευνήστε τον Κατάλογο της Βιβλιοθήκης της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης «Το Φως», μέσω του openABEKT

Η Βιβλιοθήκη της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης (ΟΑΚ) «Το Φως» παρέχει πλέον τη δυνατότητα ηλεκτρονικής πρόσβασης στη Βάση Δεδομένων της, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://oaclib.openabekt.gr, μέσω του openABEKT, μιας ολοκληρωμένης υπηρεσίας νέφους για τη διαχείριση καταλόγου και λειτουργιών Βιβλιοθηκών, που έχει αναπτυχθεί πλήρως από το ΕΚΤ με βάση τις σύγχρονες ανάγκες των βιβλιοθηκών.

Greek

Εξερευνήστε τη Βιβλιοθήκη της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης και την ιστορία του Οικουμενικού Πατριαρχείου, μέσω του openABEKT

Ο σημαντικότατος κατάλογος της Βιβλιοθήκης της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης διατίθεται πλέον ανοικτά στο κοινό, μέσω της υπηρεσίας openABEKT του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης από τον σύνδεσμο https://halkilib.openabekt.gr.

Greek