Θρησκευτικοί φορείς

Εξερευνήστε τον Κατάλογο της Βιβλιοθήκης της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης «Το Φως», μέσω του openABEKT

Η Βιβλιοθήκη της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης (ΟΑΚ) «Το Φως» παρέχει πλέον τη δυνατότητα ηλεκτρονικής πρόσβασης στη Βάση Δεδομένων της, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://oaclib.openabekt.gr, μέσω του openABEKT, μιας ολοκληρωμένης υπηρεσίας νέφους για τη διαχείριση καταλόγου και λειτουργιών Βιβλιοθηκών, που έχει αναπτυχθεί πλήρως από το ΕΚΤ με βάση τις σύγχρονες ανάγκες των βιβλιοθηκών.

Greek