Αναβαθμίσεις

Μάρτιος 2017

Ροές & Λειτουργίες

 1. Διορθώσεις σφαλμάτων και βελτιστοποίηση λειτουργίας.
 2. Βελτίωση ταχύτητας προβολής της λίστας αντιτύπων και τευχών (βελτιστοποίηση του τρόπου επικοινωνίας με τον κατάλογο).
 3. Βελτίωση της ροής εργασίας για το δανεισμό:
  1. Οι συναλλαγές εκτός από την αντίστοιχή σελίδα τους (Χρέωση, Επιστροφή, Ανανέωση, Κράτηση) επιπλέον μπορούν να ξεκινήσουν i.) από τη σελίδα Μέλους, αν η βιβλιοθήκη θέλει να ελέγξει τα στοιχεία του μέλους, ii.) από τη σελίδα Αντιτύπου/Τεύχους ή iii.) από τις σελίδα Συναλλαγής. Σε αυτές τις περιπτώσεις, στη φόρμα συναλλαγής εμφανίζεται προσυμπληρωμένο το αντίστοιχο στοιχείο π.χ. κωδικός μέλους ή αριθμός εισαγωγής αντιτύπου/τεύχους.
  2. Η συναλλαγή εξελίσσεται με τη χρήση tab και enter για την καταχώρησή της.
  3. Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, ο χρήστης παραμένει στη φόρμα της συναλλαγής με συμπληρωμένο τον ΚΩΜ του ίδιου μέλους για να συνεχίσει την επόμενη συναλλαγή του μέλους. Εμφανίζεται ενημερωτικό μήνυμα  με υπερσύνδεσμο "Επιτυχής Συναλλαγή ####" δίνοντας τη δυνατότητα εφόσον επιθυμεί να μεταβεί στη σελίδα της συναλλαγής.
 4. Κατάλογος Αντιτύπων & Τευχών:
  1. Προστέθηκε φίλτρο για τα ψηφιακά αρχεία
  2. Προστέθηκε φίλτρο αναζήτησης Δανείζεται (Ναι / Όχι)
 5. Κατάλογος Συναλλαγών:
  1. Προστέθηκε φίλτρο ημερομηνιών με υποστήριξη τελεστών
  2. Εμφανίζονται τρεις ημερομηνίες για τις συναλλαγές: η ημερομηνία δημιουργίας συναλλαγής, η ημερομηνία προβλεπόμενης λήξης (καταληκτική), η πραγματική ημερομηνία ολοκλήρωσης της συναλλαγής.