Νέα

11/05/2016 - 12:30

Πώς μπορούν οι νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση να μετασχηματίσουν το ρόλο των Σχολικών Βιβλιοθηκών; Τι ρόλο μπορούν οι Σχολικές Βιβλιοθήκες να παίξουν στη διαμόρφωση μαθητών και πολιτών με σφαιρική παιδεία και πολυγραμματισμό; Τι μπορεί να προσφέρει η υπηρεσία openABEKT στην κατεύθυνση αυτή;

05/02/2016 - 15:00

Σε εκδήλωση που συνδιοργάνωσαν η Επιτροπή Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως (ΕΣΜΑ), η Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης (ΥΣΜΑ) και το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ),  την Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2016, στο Μουσείο Ακρόπολης, παρουσιάστηκε, μαζί με το αποθετήριο της Υπηρεσίας, ο Κατάλογος της Βιβλιοθήκης της ΥΣΜΑ.