Υπηρεσία / H διαδικασία προμήθειας της Υπηρεσίας

Βήμα 1ο: Ζητήστε προσφορά για την Υπηρεσία openABEKT, συμπληρώνοντας τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος

ΕΚΤ:  ​Λαμβάνετε μέσω e-mail και ταχυδρομείου την Προσφορά για την Υπηρεσία openABEKT μαζί με τη φόρμα «Στοιχεία Σύμβασης για την Υπηρεσία openABEKT».

Βήμα 2ο: Αν έχετε δεδομένα για μετάπτωση και επιθυμείτε την υπηρεσία "Προσαρμοσμένη μετάπτωση", στείλτε μας τα δεδομένα σας στο abekt@ekt.gr για να τα εξετάσουμε και να σας ενημερώσουμε για το σχετικό κόστος.  

Βήμα 3ο: Εφόσον αποφασίσατε να προμηθευτείτε την Υπηρεσία openABEKT, συμπληρώστε τα προαπαιτούμενα στοιχεία στη φόρμα «Στοιχεία Σύμβασης για την Υπηρεσία openABEKT» (που λάβατε στο e-mail σας μαζί με την προσφορά) και αποστείλετε τη φόρμα με e-mail στη διεύθυνση abekt@ekt.gr.

ΕΚΤ:  ​Λαμβάνετε μέσω e-mail τη σύμβαση σε pdf με οδηγίες εκτύπωσης και υπογραφής. 

Βήμα 4ο: Εκτυπώνετε, υπογράφετε και αποστέλλετε ταχυδρομικά τη σύμβαση στο ΕΚΤ.

ΕΚΤ: Λαμβάνετε μέσω e-mail τα προβλεπόμενα* για την παροχή της Υπηρεσίας openABEKT, μόλις η σύμβαση παραληφθεί από το ΕΚΤ.

ΕΚΤ:  Η σύμβαση σας αποστέλλεται με ταχυδρομείο αμέσως μόλις υπογραφεί από τη διοίκηση του ΕΚΤ.

*Από αυτό το σημείο, ξεκινάει η προβλεπόμενη ροή για την παροχή της Υπηρεσίας:

ΕΚΤ: ​Λαμβάνετε μέσω e-mail τα στοιχεία πρόσβασης της βιβλιοθήκης σας για τις υπηρεσίες Σχεδιασμός Εφαρμογής (openABEKT Wizard)Διαδικτυακή εκπαίδευση (eLearning)Ενιαία γνωσιακή βάση (eKnowledgeBase)Εξ΄ αποστάσεως υποστήριξη (eHelpDesk). Όλη η επικοινωνία από αυτό το σημείο θα πραγματοποιείται μέσω της υπηρεσίας eHelpDesk του openABEKT.

Βήμα 5ο: Κοινοποιείτε στο προσωπικό σας τα στοιχεία πρόσβασης της βιβλιοθήκης σας στις υπηρεσίες Διαδικτυακή εκπαίδευση & Ενιαία γνωσιακή βάση, ώστε να ξεκινήσουν άμεσα την εκπαίδευσή τους.

Βήμα 6ο: Συμπληρώνετε το openABEKT Wizard και μας ενημερώνετε μέσω της υπηρεσίας eHelpDesk μόλις ολοκληρώσετε τη συμπλήρωσή του.

ΕΚΤ: ​Αν λαμβάνετε και την Υπηρεσία Μετάπτωσης, τότε αυτή πραγματοποιείται σε αυτό το βήμα.

ΕΚΤ:  ​Λαμβάνετε την εφαρμογή σας στο openABEKT έτοιμη για χρήση, μαζί με στοιχεία πρόσβασης για το χρήστη Manager της βιβλιοθήκης σας, ο οποίος θα έχει τη δυνατότητα να δημιουργεί χρήστες και να διαμορφώνει από εδώ και πέρα την εμφάνιση της εφαρμογής σας.

Βήμα 7ο: Περνάτε στη φάση παραγωγικής λειτουργίας της Υπηρεσίας openABEKT.

 

openABEKT