Προτυποιημένη τεκμηρίωση και εύχρηστη διαχείριση του περιεχόμενου σας

 

openABEKT

 

Στον Κατάλογο του openABEKT τεκμηριώνετε περιεχόμενο προτυποποιημένα, με ευχρηστία και αποτελεσματικότητα, ακόμα και αν δεν είστε έμπειροι τεκμηριωτές.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έτοιμα προτυποποιημένα λεξιλόγια και εγγραφές, έτσι ώστε να επιταχύνετε αποτελεσματικά την ανάπτυξη του Καταλόγου σας. Το UNIMARC ενσωματώνεται πλήρως στην πλατφόρμα του openABEKT, επιτρέποντας την άμεση, δυναμική ενημέρωσή του. Έχετε στη διάθεσή σας μία Βασική Φόρμα τεκμηρίωσης για όλους τους τύπους η οποία χρησιμοποιείται αποτελεσματικά ακόμα και από μη έμπειρους τεκμηριωτές. Το εξειδικευμένο προσωπικό της βιβλιοθήκης σας μπορεί να χρησιμοποιήσει το MarcEditor, ένα σύγχρονο και δυναμικό εργαλείο, για έμπειρους τεκμηριωτές. Ο Κατάλογος υποστηρίζει ποικιλία ρόλων για το προσωπικό σας π.χ. Manager, Reviewer, Cataloguer, Discover και ποικιλία ροών εργασίας ώστε να διασφαλίζεται η συνεργατική ανάπτυξη του Καταλόγου σε ένα πλαίσιο σαφών διαδικασιών και αρμοδιοτήτων. Με το openABEKT διαχειρίζεστε ψηφιακά αρχεία κάθε είδους, ενώ ισχυρές δικλείδες ασφαλείας σας προστατεύουν από διπλές εγγραφές, λάθη και απώλεια πληροφορίας. Υπάρχον περιεχόμενο της βιβλιοθήκης σας μπορεί να μεταπέσει στον Κατάλογο επικυρωμένο και εμπλουτισμένο χρησιμοποιώντας την Υπηρεσία Μετάπτωσης.

Δείτε εδώ, ποιες είναι οι νέες λειτουργίες που σχεδιάζουμε για τον Κατάλογο.

 

openABEKT