30 χρόνια το ΕΚΤ συνεργάζεται στενά με τις βιβλιοθήκες για το ΑΒΕΚΤ

Το ΑΒΕΚΤ αναπτύσσεται διαρκώς από το ΕΚΤ, από το 1986. Μέχρι σήμερα περισσότερες από 2.690 βιβλιοθήκες έχουν προμηθευτεί εκδόσεις του ΑΒΕΚΤ που έχουν τεθεί σε διάθεση (ΑΒΕΚΤ 4.00, 5.00, 5.5, 5.501, 5.6). Την έκδοση ΑΒΕΚΤ 5.5 και 5.6 έχουν προμηθευτεί 899 βιβλιοθήκες με 80 παραρτήματα.

Αν χρειάζεστε περισσότερη ενημέρωση για το ΑΒΕΚΤ 5.6 μπορείτε να επισκεφθείτε τον ιστότοπο abekt.gr

 

openABEKT