Ανοικτή παρουσίαση και σύγχρονη πλοήγηση, αναζήτηση σε όλα τα πεδία των μεταδεδομένων

 

openABEKT

 

Η Ανακάλυψη περιεχομένου προσφέρει μία δυναμική εμπειρία εξερεύνησης και χρήσης του ανοικτού δημόσιου καταλόγου σας. Σε ένα περιβάλλον λιτής και υψηλής αισθητικής, ο Κατάλογός σας αναδεικνύεται σε μία σύγχρονη υποδομή γνώσης. Η ανοικτή παρουσίαση του καταλόγου σας, η πλοήγηση, η ευέλικτη αναζήτηση σε όλα τα πεδία μεταδεδομένων, καθώς και τα φίλτρα πολύπλευρης αναζήτησης, διασφαλίζουν ότι η εξερεύνηση του περιεχομένου σας γίνεται δυναμικά. Τα μεταδεδομένα και τα ψηφιακά αρχεία σας προβάλλονται στο σύνολό τους και, αν θέλετε, τα διαθέτετε ανοικτά στους διαδικτυακούς επισκέπτες σας με τη άδεια χρήσης που εσείς θα επιλέξετε. Οι σημασιολογικές διασυνδέσεις μεταξύ εγγραφών και οι καθιερωμένες αποδόσεις σας αναδεικνύονται. Μετρικά και δείκτες δίνουν με μία ματιά τη συνολική εικόνα του περιεχομένου του Καταλόγου σας.

Η Ανακάλυψη περιεχομένου περιλαμβάνει μία σειρά από πρόσθετες λειτουργίες για το εξουσιοδοτημένο προσωπικό της βιβλιοθήκης όπως γρήγορη πρόσβαση για επεξεργασία εγγραφής, ανοικτό Κατάλογο Καθιερωμένων Επικεφαλίδων κ.ά.

Δείτε εδώ, ποιες είναι οι νέες λειτουργίες που σχεδιάζουμε για την Ανακάλυψη.

 

openABEKT