Ευέλικτη και αποτελεσματική διαχείριση μελών, αντιτύπων, συναλλαγών, και άλλων λειτουργιών

 

openABEKT

 

Στις Ροές και Λειτουργίες του openABEKT διαχειρίζεστε Μέλη, Συναλλαγές, Στατιστικά και Περιεχόμενο με ευκολία και αποτελεσματικότητα. 

Οι Συναλλαγές, δανεισμός, κράτηση, ανανέωση και επιστροφή, γίνονται γρήγορα και ευέλικτα. Νέες λειτουργίες για το εξουσιοδοτημένο προσωπικό της βιβλιοθήκης σας, όπως ανοικτός κατάλογος μελών και συναλλαγών με ιστορικό αλλά και ενιαίος κατάλογος αντιτύπων και τευχών καθιστούν ευέλικτη και αποτελεσματική την καθημερινή εργασία σας. Ευκρινείς δείκτες και μετρικά για μέλη, συναλλαγές και περιεχόμενο παρουσιάζουν άμεσα και μία ματιά τον όγκο των εργασιών της βιβλιοθήκης σας.

Δείτε εδώ, ποιες είναι οι νέες λειτουργίες που σχεδιάζουμε για το περιβάλλον Ροές & Λειτουργίες.

 

openABEKT