ΑΒΕΚΤ: περισσότερα από 30 χρόνια στην υπηρεσία των Βιβλιοθηκών

Το ΕΚΤ κατέχει σήμερα δεσπόζουσα θέση στο χώρο της υποστήριξης και του αυτοματισμού των βιβλιοθηκών. Από το 1986 αναπτύσσει, παρέχει και εξελίσσει το σύστημα αυτοματισμού βιβλιοθηκών ΑΒΕΚΤ (Αυτοματισμός Βιβλιοθηκών ΕΚΤ),  το οποίο είχε ως στόχο την ανάπτυξη και ενίσχυση των ελληνικών βιβλιοθηκών και του ελληνικού περιεχομένου. Για τη μέγιστη αξιοποίηση των λειτουργιών του ΑΒΕΚΤ, το ΕΚΤ παρέχει συνεχή υποστήριξη στους χρήστες του συστήματος.

Στη ροή των εργασιών που ακολουθούνται στο ΑΒΕΚΤ, λαμβάνονται υπόψη οι πρακτικές και οι ανάγκες των ελληνικών βιβλιοθηκών, ενώ η ανάπτυξη του συστήματος βασίζεται σε διεθνή πρότυπα και κανόνες, γεγονός που ενισχύει τη συνεργασία βιβλιοθηκών σε περιεχόμενο και υπηρεσίες.

Το λογισμικό ΑΒΕΚΤ έχει διατεθεί μέχρι σήμερα συνολικά σε πάνω από 2.670 βιβλιοθήκες, εκ των οποίων μάλιστα 875 βιβλιοθήκες με 80 παραρτήματα (955 εγκαταστάσεις) έχουν προμηθευτεί τις πιο πρόσφατες εκδόσεις 5.00, 5.5 και 5.6. Συνολικά το ΑΒΕΚΤ έχει διατεθεί δωρεάν σε περισσότερες απο 900 σχολικές βιβλιοθήκες, αλλά και σε 46 Δημόσιες, 38 Ακαδημαϊκές, 147 Δημοτικές κ.ά. Αναλυτικότερα στοιχεία και στατιστικά για τις βιβλιοθήκες που χρησιμοποιούν τις εκδόσεις 5.x του ΑΒΕΚΤ θα βρείτε στις σελίδες http://abekt.ekt.gr/libshttp://abekt.ekt.gr/libs/school και http://abekt.ekt.gr/node/121.

openABEKT: ανταποκρινόμαστε στις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις

Αναγνωρίζοντας τις ανάγκες των ελληνικών βιβλιοθηκών αλλά και τις σύγχρονες συνθήκες που απαιτούν πλήρη αξιοποίηση εθνικών υποδομών και οικονομίες κλίμακας το ΕΚΤ σχεδίασε και ανέπτυξε τη μετεξέλιξη του ΑΒΕΚΤ, το openABEKT το οποίο παρέχεται και λειτουργεί εξολοκλήρου διαδικτυακά, ως υπηρεσία νέφους.

Το openABEKT αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της Πράξης “Πλατφόρμα Παροχής Υπηρεσιών Κατάθεσης, Διαχείρισης και Διάθεσης Ανοικτών Δεδομένων και Ψηφιακού Περιεχομένου”, η οποία εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ψηφιακή Σύγκλιση” (ΕΣΠΑ 2007-2013), με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Στο πλαίσιο του έργου, το ΕΚΤ ανάπτυξε νέες υπηρεσίες που παρέχονται με το μοντέλο "Λογισμικό ως Υπηρεσία" (Sotware as a Service-SaaS), το οποίο απαλλάσσει τους φορείς που το χρησιμοποιούν από έξοδα εξοπλισμού κ.ά. σχετικών πόρων, καθώς η χρήση και η λειτουργία του λογισμικού γίνεται αποκλειστικά μέσω διαδικτύου από τις Υποδομές Νέφους του ΕΚΤ.

Γνωρίστε περισσότερα για το openABEKT εδώ, για τους φορείς που το χρησιμοποιούν εδώ και για τα μελλοντικά σχέδια του ΕΚΤ εδώ.

Τεχνολογική αναβάθμιση openABEKT

Η πλατφόρμα openABEKT υποστηρίζει τη λειτουργία και ανάδειξη του έργου 220 βιβλιοθηκών. Το περιβάλλον του Καταλόγου των βιβλιοθηκών συνολικά διαθέτει πάνω από 3 εκατομμύρια βιβλιογραφικές εγγραφές και 4 εκατομμύρια εγγραφές καθιερωμένων ονομάτων (authorities), ενώ παράλληλα διαχειρίζεται περισσότερα από 4 εκατομμύρια αντίτυπα & τεύχη, περίπου 500 χιλιάδες μέλη βιβλιοθηκών και πάνω από 1 ½ εκατομμύριο συναλλαγές (δανεισμοί, κρατήσεις).

Για την αποτελεσματική διαχείριση αναπτύσσεται νέο περιβάλλον με σκοπό τη βιωσιμότητα και περαιτέρω αναβάθμιση της υπηρεσίας, χρησιμοποιώντας μηχανισμούς διαλειτουργικότητας τελευταίας τεχνολογίας στο πλαίσιο της Πράξης "Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας, Τεχνολογίας, Ανάπτυξης, Καινοτομία: Υποδομή Συσσώρευσης, Τεκμηρίωσης και Διάθεσης Ψηφιακής Περιεχομένου και Δεδομένων με διασφάλιση διαλειτουργικότητας, μακροχρόνιας διατήρησης και ανοικτής πρόσβασης", η οποία εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα" (ΕΣΠΑ 2014-2020).

Με αυτό τον τρόπο το ΕΚΤ ως ηλεκτρονική και φυσική υποδομή εθνικής εμβέλειας συμβάλλει στην αδιάλλειπτη λειτουργία συσσώρευσης, διαχείρισης και διάθεσης έγκριτου ψηφιακού περιεχομένου στην ελληνική επικράτεια.