Το openABEKT είναι μια πλατφόρμα διαχείρισης και ανοικτής διάθεσης καταλόγου και λειτουργιών βιβλιοθήκης
 

  • Παρέχεται ως ολοκληρωμένη Υπηρεσία, διαδικτυακά, με το μοντέλο παροχής υπηρεσιών Software as a Service (SaaS), από τις Υποδομές Νέφους του ΕΚΤ. Για τη χρήση της απαιτείται ένας σταθμός εργασίας με σύνδεση στο διαδίκτυο και ένα σύγχρονο φυλλομετρητή ιστοσελίδων (web browser).
  • Συνοδεύεται από διαδικτυακές υπηρεσίες εκπαίδευσης (eLearning) και διαρκούς υποστήριξης (eHelpDeskeKnowledgeBase).
  • Διασφαλίζει την ποιότητα των μεταδεδομένων σας, διαχειρίζεται ψηφιακά αρχεία και παρέχει φόρμες για εξειδικευμένους και απλούς τεκμηριωτές.
  • Απευθύνεται σε βιβλιοθήκες και άλλους φορείς με αυξημένες ανάγκες που διαχειρίζονται περιεχόμενο, χρήστες, μέλη και πολλαπλές ροές εργασίας.
  • Αποτελεί τη μετεξέλιξη του ΑΒΕΚΤ, του ολοκληρωμένου συστήματος βιβλιοθηκών (Integrated Library System) που αναπτύσσεται από το ΕΚΤ από το 1986 και έχει διατεθεί σε περισσότερες από 2.500 βιβλιοθήκες, μουσεία, αρχεία και άλλους οργανισμούς. 

 

openABEKT

 

H πλατφόρμα openABEKT αποτελεί ένα ενιαίο σύστημα για όλους τους φορείς που το χρησιμοποιούν. Από την πλατφόρμα openABEKT διαμορφώνεται η χωριστή, αυτόνομη εφαρμογή openABEKT για κάθε φορέα που λαμβάνει την Υπηρεσία. Η εφαρμογή openABEKT παραμετροποιείται σύμφωνα με τις αναγκες σας, αποκτά url, λογότυπο και χρήστες που καθορίζετε οι ίδιοι και σας παρέχει αποκλειστικά και πλήρη  δικαιώματα στο περιεχόμενα και τα δεδομένα σας. Η εφαρμογή openABEKT αποτελείται από τρία περιβάλλοντα:

  1. Κατάλογος: ένα περιβάλλον προσβάσιμο μόνο στους πιστοποιημένους χρήστες σας, μέσω του οποίου γίνεται η τεκμηρίωση και η διαχείριση του περιεχόμενου σας.
  2. Ανακάλυψη: το δημόσιο περιβάλλον του openABEKT όπου παρουσιάζονται ανοικτά οι συλλογές σας και όπου γίνεται η πλοήγηση, η αναζήτηση και ο εντοπισμός του περιεχομένου σας.
  3. Ροές & Λειτουργίες: ένα περιβάλλον προσβάσιμο μόνο στους πιστοποιημένους σας, μέσω του οποίου γίνεται η διαχείριση μελών, αντιτύπων, συναλλαγών, αναφορών και άλλων εργασιών.

Το περιεχόμενο κάθε εφαρμογής τροφοδοτεί τον Ενιαίο Κατάλογο openABEKT, ο οποίος συγκεντρώνει, ευρετηριάζει και παρουσιάζει σε πραγματικό χρόνο και σε ένα ενιαίο γραφικό περιβάλλον τις εγγραφές όλων των φορέων που χρησιμοποιούν openABEKT. Ο Ενιαίος Κατάλογος openABEKT παρέχει τη δυνατότητα ενιαίας αναζήτησης σε όλους καταλόγους openABEKT με τη χρήση πληθώρας κριτηρίων και φίλτρων πολύπλευρης αναζήτησης, ενώ παράλληλα, επιτρέπει την ανάπτυξη υπηρεσιών διαδανεισμού μεταξύ των φορέων που χρησιμοποιούν openABEKT.