Ακαδημαϊκοί οργανισμοί από την Ελλάδα & την Κύπρο έχουν εμπιστευτεί το σύστημα αυτοματισμού βιβλιοθηκών openABEKT & έχουν διαθέσει προς δημόσια χρήση 15 καταλόγους Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών  

Τίτλος Url σε openabekt
CDA College Βιβλιοθήκη Λάρνακας https://cdaliblimassol.openabekt.gr/
CDA College Βιβλιοθήκη Λεμεσού https://cdaliblimassol.openabekt.gr/
CDA College Βιβλιοθήκη Λευκωσίας https://cdalibnicosia.openabekt.gr/
CDA College Βιβλιοθήκη Πάφου https://cdalibpaphos.openabekt.gr/
Library InterNapa College https://internapalib.openabekt.gr/
Pascal Education Cyprus. Βιβλιοθήκη Λάρνακας https://lcalibpascal.openabekt.gr/
Pascal Education Cyprus. Βιβλιοθήκη Λευκωσίας https://leflibpascal.openabekt.gr/
Αναγνωστήριο ΠΜΣ Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας https://libprd.openabekt.gr/
Αρχείο Ελληνικής Εθνογραφίας Πανεπιστημίου Αιγαίου https://age.openabekt.gr
Βιβλιοθήκη City College https://citylib.openabekt.gr/
Βιβλιοθήκη Σχολής Ικάρων Π.Α. https://airforceacademylib.openabekt.gr/el
Βιβλιοθήκη Σχολής Ναυτικών Δοκίμων https://hnalib.openabekt.gr/
Βιβλιοθήκη του City University London - LLM in Maritime Law (Greece) https://cityunivlib.openabekt.gr/
Βιβλιοθήκη του CTL Eurocollege https://ctleurolib.openabekt.gr/
Ιστορική Βιβλιοθήκη Διδασκαλείου Κρήτης, Παιδαγωγικής Ακαδημίας Ηρακλείου & Σπάνιων Παιδαγωγικών Βιβλίων https://kemeiede.openabekt.gr/
Κολλέγιο Βακαλό. Βιβλιοθήκη https://vakalolib.openabekt.gr/
Οικονομικό Κολλέγιο Αθηνών https://librarybca.openabekt.gr/